Feedback - hvordan fungerer det?

Feedback

Hvorfor giver vi feedback?

Hvad er god praksis, når vi giver feedback og hvordan kommer vi igennem med et ærligt budskab uden at tryne den, vi taler med?

Hvorfor giver vi feedback?

Formålet med at give feedback er for at lære noget og blive bedre. Uden feedback overser vi oplagte muligheder for at forstærke det gode vi gør, og vi risikerer at komme til at gøre de samme fejl flere gange. Feedback er dermed noget, der både forstærker det gode, men også sigter mod at hæve bundniveauet for vores indsats. Det siger sig selv, at det er nemmere at give positiv feedback end at give negativ feedback, som peger på et behov for en ændring i adfærd. At lykkes med at give negativ feedback uden at skabe en konflikt kræver, at vi benytter gode metoder og teknikker. Hvis vi forbereder os og følger nogle få principper, vil vi relativt let kunne slippe udenom store konfrontationer og stadig ærligt få sagt det, der kræves. Men det er også vigtigt at nævne, at hvis man ikke forbereder sig, eller undlader at følge principperne, ligger der en risiko for store konflikter i feedback.

Principper

Som tidligere nævnt ligger der i feedback en risiko for konflikt og det er derfor vigtigt at følge nogle relativt simple principper. Her vil vi gennemgå tre vigtige principper, som altid kan anvendes som rettesnor – uanset om feedbacken er fra person til person, eller gives til et team.

  1. Gør feedbacken så konkret som muligt. Hvad er det, helt specifikt, der skal fastholdes eller ændres? Brug gerne eksempler på konkrete situationer. Undgå at anvende ord som ”altid”, ”ofte” og ”man” som hurtigt bliver ukonkrete.
  2. Hold feedbackens facon på egen banehalvdel. Det betyder, at feedbacken gives med udgangspunkt i os selv og den oplevelse vi havde i forhold til adfærden eller leverancen. Formuleringer som ”jeg oplevede”, ”jeg følte” efterfulgt af oplevelsen af den konkrete situation fungerer bedst. Det virker mindre offensivt at forklare, hvordan man selv oplevede en situation fremfor at vurdere og dømme vedkommende.
  3. Giv feedback på det rette tidspunkt. Det er ikke en god ide at give feedback, mens du er oprevet over noget. Vent hellere til du er i ro igen. Men hændelsen skal være present i modtagerens bevidsthed og ikke være noget der foregik for flere uger siden. Hvis der går for lang tid mellem hændelse og feedback kan det være svært at huske den konkrete situation, og det gør potentialet for læring mindre.

Kort sagt

Vær konkret, hold feedbacken på egen banehalvdel og sørg for, at oplevelsen er så present som muligt.