Cloud – hvad består ’skyen’ af?

Derfor kan it-løsningerne skaleres op og ned og betales for efter behov

Cloud, eller skyen, refererer til ’cloud computing’. Cloud computing er en bred betegnelse for software, service- og tjenesteydelser, der stilles til rådighed via internettet af selskaber som eksempelvis Microsoft, Google, Amazon og IBM. Cloudbaserede it løsninger leveres fra en platform af fælles computerressourcer. Derfor kan it løsningerne skaleres op og ned og betales for efter behov, ligesom man ville betale for vand eller elektricitet i en husstand.

Cloud computing er et uhåndgribeligt produkt, der er lidt svært at definere. Reelt er der heller ikke tale om nogen faktisk sky af data, men derimod et stort antal af fysiske servere, der opdeles og sælges som lagerplads eller services, som for eksempel it programmer eller rå regnekraft. Brugerne betaler ofte via licenser eller abonnementsordninger og har mulighed for løbende at justere på størrelsen af for eksempel deres datalagringsplads i modsætning til, hvis de selv køber hardware og selv tager hånd om deres datalagre. Vil du hente mere inspiration til omsamling, behandling og brug af data,  så læs artiklen om big data her. 

Cloud computing services

Cloud computing opdeles i tre hovedkategorier:

Software-as-a-Service (SaaS) er en cloud løsning, hvor færdige it applikationer tilgås via internettet; der skal ikke installeres programmer eller services på brugerens computer eller enhed. Ny funktionalitet tilføjes automatisk af leverandøren. Kunden har mulighed for at konfigurere sin egen løsning (for eksempel mindre justeringer af brugergrænsefladen) og tilknytte nye brugere efter behov. Et godt eksempel på dette er Microsoft 365 eller Gmail.

Platform-as-a-Service (PaaS) er en platform til udvikling og drift af virksomhedens egne it løsninger. Udbyderen tilbyder et framework, som hjælper virksomheden til selv at udvikle og idriftsætte nye løsninger. Serveren og al infrastrukturen styres og stilles til rådighed af udbyderen. Virksomheder bruger blandt andet PaaS for at gøre udvikling, test og udrulning af nye løsninger mere effektiv og dermed reducere deres time to market. Et eksempel på dette er Microsoft Azure IoT Hub – PaaS, der understøtter virksomheder, der gerne vil i gang med IoT.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) er en databehandlingsinfrastruktur, hvor virksomheden selv har ansvaret for håndtering og installation af software, men lejer sig ind på fysiske servere og anden datacenterinfrastruktur. Her har virksomheden selv ansvaret for at vedligeholde og styre for eksempel deres udviklingsværktøjer og operativsystemer. Hvis en virksomhed har perioder, hvor behovet for databehandling er ekstra stort, kan IaaS udgøre en midlertidig løsning, så alt det ekstra data kan behandles, når det kommer ind. Det kunne for eksempel være en varehuskæde, der har et stort julesalg. Eksemplet kan igen være Microsoft Azure, der tilbyder både PaaS og IaaS løsninger.

Cloud computing services
Kilde: Microsoft

Typer af cloudinstallationer

Der er heller ikke tale om én cloud, men begrebet dækker over flere typer. Overordnet er der tre måder at benytte cloudbaserede løsninger på:

  • Offentlige clouds: et offentligt tilgængeligt cloudsystem, hvor infrastruktur og software deles med andre virksomheder, mens løsningen er ejet og drevet af udbyderen.
  • Private clouds: en lukket sky, hvor ressourcerne udelukkende er dedikeret til en enkelt virksomhed. Her vedligeholdes tjenester og infrastrukturer i et privat netværk.
  • En hybrid mellem den offentlige og private cloud, som tillader deling af data og programmer på tværs af de to typer, hvorved dette er en mere fleksibel løsning.

Hvorfor bruge cloud services?

  • En fordel ved at anvende cloud services er, at applikationer kan ligge i skyen, fremfor at være installeret på en enkelt computer som et program eller via en licens. Dermed kan brugeren tilgå programmer og data, så længe man er på nettet.
  • En anden fordel er, at virksomheder ikke selv skal stå for at drive datacentre og vedligeholde applikationer og systemer. Dermed slipper man for at bekymre sig om opdateringer, sikkerhed, oppetider og backup.
  • Kunderne kan koncentrere sig om at udvikle egne løsninger, uden at skulle fokusere på vedligehold af selve platformen
  • Cloud services udgør en mere fleksibel løsning, idet det let kan skaleres både op og ned.
  • Da løsningerne giver stordriftsfordele for udbyderen, er der ofte knyttet en billig betalingsmodel til cloud services (eksempelvis en abonnementspris per bruger per måned), så virksomheden kun betaler for det reelle forbrug. Nogle services udbydes også gratis.

Virksomheder opnår en række fordele ved at skifte til cloudbaserede løsninger hos store leverandører med ekspertise inden for området. Samtidig betyder dette også et skift i den måde, virksomheder ejer og bruger it systemer på: Selvom der ikke er tale om egentlig outsourcing, kan det være grænseoverskridende at afgive noget af kontrollen med it systemerne. Ved at anvende cloud løsninger har en virksomhed eksempelvis ikke de samme muligheder for selv at handle ved systemnedbrud eller den samme følelse af kontrol over følsomme data.

Som virksomhed skal man overveje, hvilken type løsning man har brug for – og hvad der giver bedst værdi for den type virksomhed og det marked, man befinder sig i. I overvejelserne bør også indgå et nøje kig på virksomhedens it processer og organisation: Der kan være store ændringer i farvandet, hvis man vælger at benytte de forskellige cloudløsninger – alt fra brugere, der skal lære at benytte nye applikationer via SaaS, udviklere, der skal arbejde indenfor nogle allerede fastlagte rammer i PaaS til systemadministratorer og hardwareteknikere, der måske skal omskoles, fordi deres arbejdsopgaver ændrer sig grundet overgangen til IaaS.