Best of Breed eller Best of Suite

- hvad betyder det?

Best of Breed og Best of Suite

Ét eller flere systemer – hvad passer bedst til din virksomhed?

Kan jeres it-systemer følge med, når forretningen ændrer sig, vokser eller skæres til? Og taler systemerne sammen, så forretningen understøttes på bedst mulig vis?

Løbende forretningsudvikling og udnyttelse af de muligheder, der ligger i digitalisering, stiller krav til de it-systemer, som bruges i virksomhederne. Typisk er der mange it-systemer i brug – selv i mindre virksomheder: Salgs- og CRM-systemer, ERP-systemer, HR- og lønsystemer, produktions- og logistiksystemer etc. Der kan derfor være udfordringer i at få systemerne til at udveksle data, så virksomhedens processer fungerer, som de skal.

Når en virksomhed når en vis størrelse, vil ledelsen ofte være nødt til at tage stilling til en overordnet strategi for it-systemerne: Vil man vælge ’best of breed’-løsninger eller gå efter ’best of suite’-modellen? Der er fordele og ulemper ved begge modeller – vi tager et kig på nogle af dem.

Best of Suite: Et stort, sammenhængende system varetager behovene i flere af/alle virksomhedens funktionsområder. Best of Breed: Specifikke systemer dækker behovene i hvert enkelt funktionsområde. Systemerne integreres med hinanden, så data flyder mellem dem.
Best of Suite Best of Breed

Best of Suite

Best of Suite betyder, at virksomheden vælger en it-løsning, der dækker flere funktioner på én gang. Løsningen sikrer, at data flyder uhindret gennem værdikæden – og på tværs af systemerne.

Fordele ved Best of Suite

 • Hele virksomheden arbejder i det samme system, og data er altid opdateret på tværs af funktioner.
 • Virksomheden skal kun forholde sig til én leverandør.
 • Fejlsøgning er relativt enkel, idet alle arbejder i samme system.
 • Alle brugere i organisationen mødes af den samme grænseflade.
 • Løsningen bruges ofte af mange andre virksomheder og der er erfaring at hente hos andre.

Ulemper ved Best of Suite

 • Der kan være brug for tredjeparts-add-ons for at dække forretningsbehovene i de enkelte funktioner.
 • Funktionaliteten har sjældent den samme dybde som i specialiserede systemer.
 • Hvis systemet bryder ned, rammes hele virksomheden.
 • Implementeringen er omfattende, da alle funktioner er berørt.

Best of Breed

Best of Breed betyder, at hvert funktionsområde i virksomheden, for eksempel salgsfunktionen eller it-supportfunktionen, udvælger det system, der bedst dækker deres behov. De potentielt mange systemer bindes sammen med integrationer, så data flyder uhindret gennem værdikæden. Virksomhedens ledelse har dermed overblik over hele forretningen.

Fordele ved Best of Breed

 • De forskellige funktioner i virksomheden får fuld understøttelse af alle deres specifikke arbejdsprocesser og skal ikke gå på kompromis.
 • Hvis et af de specifikke systemer bryder ned, eller der opstår problemer, vil de andre systemer fungere relativt upåvirket.
 • Implementeringen af de enkelte løsninger kan til dels ske uafhængigt af hinanden, så hele organisationen ikke belastes på én gang.

Ulemper ved Best of Breed

 • De specifikke systemer skal kunne ’tale sammen’, så der er behov for (en række) integrationer mellem systemerne.
 • Virksomheden skal håndtere mange forskellige leverandører.
 • Det er virksomhedens egen opgave at sikre, at tværgående rapportering og samlet overblik dækker behovene.
 • Hvis der sker ændringer i et af de specifikke systemer, medfører det ofte ændringer i integrationerne til de andre systemer.
 • Brugere skal forholde sig til adskillige brugergrænseflader, hvis de arbejder i flere forskellige områder i virksomheden.

Hvad skal du tænke over, inden du vælger?

Det er altid en god idé at tage et kig på sin virksomheds processer og danne sig et indtryk af, om de er meget specialiserede, eller ligner det, som ses i andre virksomheder. Det kan for eksempel være, at salgsprocesserne er anderledes, fordi man har et produkt, der er afhængigt af leverancer fra andre virksomheder, at råvarepriserne svinger hurtigt og voldsomt eller at underafdelinger i andre lande mødes med andre krav til dokumentation, gebyrer eller krav fra myndighederne.

Virksomhedens ledelse skal overveje og vurdere de trade-offs, der følger med valget af den ene og anden løsning. Groft sagt handler det om at afveje, om man helst vil slippe for integrationer og sikre, at data flyder let på tværs af virksomheden (Best of Suite) eller om det er vigtigst at sikre, at alle funktioner i virksomheden kan få dækket deres helt specifikke behov og krav (Best of Breed).

Et helt konkret tiltag kan være at besøge lignende virksomheder, som har været gennem processen, truffet et valg og har et kørende system, hvad enten det drejer sig om Best of Breed eller Best of Suite.

Det er også værd at overveje, om jeres virksomhed påtænker at købe andre virksomheder og/eller fusionere; vil det kunne lade sig gøre at håndtere alle fremtidige arbejdsprocesser i ét system eller er de to virksomheder så forskellige, så det er nødvendigt med specialiserede systemer?

Det er helt centralt, at systemet kan understøtte virksomhedens drift, både på kort og på langt sigt. Og selv om det kan tage lang tid, er disse første, afdækkende skridt nødvendige, hvis du vil være sikker på at træffe de rette valg.

Trænger din virksomhed til nye systemer? Der er mange valg, som skal træffes og vigtige elementer, som skal tages i betragtning…

kaastrup|andersen er en uvildig samarbejdspartner med stor erfaring med både Best of Suite og Best of Breed – vi står klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen kan sørge for, at din virksomhed udnytter sit potentiale endnu bedre i fremtiden. Kontakt Flemming Middelhede Jensen på 2018 0957 eller fmj@kaastrupandersen.dk.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig