Vi hjælper vores kunder med ledelse af bygge- og renoveringsprojekter

Der er typisk tale om projekter hvor kunden står med bygherrerollen og fokus ligger på at levere de optimale rammer for forretningen. Disse projekter kræver dermed et tæt samspil med forretningen igennem hele projektet.

Her kan kaastrup|andersen bidrage fra start til slut og rækker dermed ud over opgaver, der traditionelt varetages af bygherrerådgivere og totalentreprenører. Den byggetekniske ekspertise hentes fra organisationens egen facility-afdeling eller fra eksterne rådgivere.

Facility

Vi beskæftiger os oftest med to typer af projekter:

  • Nybyggeri med fokus på at levere de optimale rammer for forretningen
  • Renovering af den eksisterende byggemasse, herunder fornyelse/klargøring af bygninger, eksempelvis i forbindelse med kapacitetsudvidelse

Hvad leverer kaastrup|andersen?

  • Projektledelse, planlægning, risikostyring og koordinering
  • Bindeled mellem byggeprojekter og forretningen
  • Interessenthåndtering
  • Byggepladsstyring
  • Kommunikation

Vores kernekompetence er projektledelse og vi arbejder således ikke direkte med bygherrerådgivning og byggetekniske beregninger, som kræver specialistviden.

Vores Facility projektledere indgår i en intern faglig sparrings-gruppe i kaastrup|andersen, hvor de deler viden og erfaringer på tværs af deres projekter og holder sig løbende opdateret med den nyeste branche-viden. På den måde løfter vi løbende deres vidensniveau og de er i stand til at bidrage med ny viden og erfaringer fra andre projekter.

Står du over for udfordringer i forbindelse med udvidelse eller vedligeholdelse af den eksisterende byggemasse, har vi ganske givet gennemført et lignende projekt og kan derfor hjælpe dig videre. Fortæl os om din udfordring, så giver vi dig gerne et par gode råd til, hvordan du kan gribe det an.