Kapacitet på rette sted, til rette tid – ledelse med et ekstra gear

Er virksomhedens produktionssystem udfordret af markedets krav, konkurrenter eller egne mål?

  • Er der behov for at flytte produktionskapacitet til andre markeder?
  • Kommer der nye produkter fra produktudvikling?
  • Er vi udfordret på produktiviteten?
  • Kan nye teknologier øge effektiviteten?

Konkurrencefordele
Opnåelse og fastholdelse af konkurrencefordele beror på evnen til at imødekomme kundekrav gennem et fleksibelt og smidigt produktionsapparat med korte gennemløbstider, få lønkroner og reducerede varelagre.

kaastrup|andersen anvender effektive og resultatorienterede metoder og værktøjer. Vi arbejder ud fra holdningen om at skabe forenkling, flow og forankring af holdninger.

kaastrup|andersen har siden 2001 gennemført utallige projekter inden for produktion og Supply Chain Management.

Hovedområder
Udfordringer, som initierer projekterne, er overvejende inden for følgende hovedområder.

  • NEI – New Equipment Introduction
  • NPI – New Product Introduction
  • Introduktion af nye teknologier & automatisering
  • Driftsoptimering OEE, SMED, Yield, Lean m.v.
  • Transfer – teknologi & kapacitet

Står du også over for udfordringer i produktionen, har vi ganske givet gennemført et tilsvarende projekt adskillige gange. Fortæl os lidt om din udfordring, så giver vi dig gerne et par gode råd til, hvordan du kan gribe det an.