Personliggjort telepresence

Sæt ansigt på kommunikationen

Telepresence er ikke noget nyt! Vi kender alle til møder, hvor konferencesystemet ikke virker, som det skal, og mødet bliver en dårlig oplevelse….

Langt de fleste større virksomheder kender til udfordringerne med virtuelle møder: Man mister den fornemmelse af fysisk tilstedeværelse, der kan sikre, at budskaberne på mødet bliver formidlet og modtaget på effektiv og positiv vis.

I den konkrete case valgte virksomheden at gøre forsøget med BEAM-robotter, som kan styres af de fjerntplacerede mødedeltagere og som med deres konstruktion skaber fornemmelsen af en menneskelig tilstedeværelse. Robotterne kan ovenikøbet følge med ud til kaffemaskinen i pausen og deltage i den uformelle snak blandt kollegaerne.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

kaastrup|andersen stod for projektledelsen af et pilotprojekt hos en større global virksomhed, der ønskede at sætte fokus på effektiv kommunikation på tværs af store afstande. Man havde længe arbejdet med de udfordringer, der ligger i at mødes på distancen og også haft fokus på at nedbringe rejseomkostninger. Løsningerne har indtil nu været brug af Skype og videokonferencesystemer, men møderne gav ikke altid en god fornemmelse af ægte tilstedeværelse.

Samtidig virkede det somme tider besværligt, at mødedeltagerne i begge ’ender’ af et møde skulle medbringe udstyr og logge på – især hvis det drejede sig om et kort møde eller hvis der var behov for inspektion i et produktionsområde.

k|a logo

Løsning

Virksomheden valgte at indgå et samarbejde med Blue Ocean Robotics og indkøbte et antal Beam telepresence robotter for at afprøve teknik og koncept. Robotten kan fjernstyres og har hjul, så den ved ’egen hjælp’ kan flytte sig til et givent mødelokale. Det er den mødedeltager, som sidder på distancen, der styrer robotten og via kamera og skærm kan det lade sig gøre at bevæge den rundt i de fremmede omgivelser. Robotten kan så at sige deltage på et møde som en ’avatar’ for den deltager, der sidder langt væk. Deltagerens ansigt vises på skærmen og giver indtryk af, at personen er fysisk til stede. Når robotterne ikke er i brug, står de placeret på centrale steder i dockingstationer, hvor batteriet lades op.

Blue Ocean Robotics logo

Resultat

Robotterne giver alle mødedeltagerne en fornemmelse af, at kollegaen eller lederen, der sidder langt væk, er fysisk til stede. Det fremmer kommunikationen på mødet og samtidig er det nu muligt for Beam-deltageren også at deltage i snakken ved kaffemaskinen, når der er en pause i mødet. Robotten kan også køre rundt i produktionsområder (her skal den dog være ledsaget af en person) og inspicere arbejdsgange eller installation af nye maskiner. Et helt konkret eksempel er, at robotten kan ’være med’, når virksomheden etablerer nye fabrikker eller installerer nyt produktionsudstyr. Det betyder, at man kan skære ned på antallet af rejser, der skal foretages for at overvåge og følge med i arbejdet. Der opstår samtidig helt nye muligheder for at optimere produktions- og arbejdsprocesser og sikre effektivitet på tværs af landegrænser.

Det står allerede nu klart for virksomheden, at den mobilitet og menneskeliggørelse, som robotterne tilfører, giver et væld af nye muligheder i alle afdelinger af virksomheden – og der er ovenikøbet besparelser at hente i forhold til nedbringelse af rejseomkostninger. Kort sagt: Teknologien er med til at fremme kommunikation, mødekultur og følelsen af menneskeligt nærvær – samtidig med, at den gør mødelokalet mobilt.

Blue Ocean Robotics, Beam

Skal I også implementere ny teknologi? Det kan være en sær opgave, at få alle med om bord. Det kræver opmærksomhed på både relationer og ledelse og på metoderne, som anvendes i implementeringen. Hvis du vil hente inspiration til, hvordan teknologi kan implementeres i jeres organisation, så den ønskede gevinst realiseres, har vi samlet to hæfter til dig. Vi håber, at du vil finde dem relevante. Relationer og ledelse og Agilitet og projektledelse.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig