MHI Vestas Offshore Wind skaber medvind i produktudviklingen

MHI Vestas Offshore Wind sikrer effektiv produktudvikling

Den globale virksomhed MHI Vestas Offshore Wind introducerer løbende nye versioner af deres turbiner. Hver enkelt ny turbine kræver et stort arbejde med både design, udvikling, test – og ikke mindst med at sikre, at alle arbejdsgange og processer ligger fast og er accepteret i organisationen. Når et nyt design skal stå sin første prøve, er det derfor centralt at have et setup, hvormed man kan håndtere eventuelle problemstillinger hurtigt og effektivt.

MHI Vestas Offshore Wind har sammen med kaastrup|andersen gennemført et projekt med succesfuld brug af agile og traditionelle metoder, som har sikret både et solidt produkt og effektive processer for fremtidige projekter.

Læs hele casebeskrivelsen nedenfor.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig
Lars Wilsfort Lund

"kaastrup|andersen samlede et godt MHI team og leverede på fornemste vis en OSOS, der gennem daglig opfølgning og koordinering sørgede for, at vi sammen nåede det ønskede mål."

Lars Wilsfort Lund
Team Lead, Senior Project Management, MHI Vestas Offshore Wind

Udfordring

Når MHI Vestas Offshore Wind går i gang med arbejdet på en ny turbine-version, er det centralt, at designprocessen får de bedste betingelser, så der er høj sikkerhed for, at selve produktionen kommer til at fungere så fejlfrit som muligt, når den igangsættes. Det betyder, at der er skarpt fokus på, at designet kan produceres og samles på en effektiv måde, og at eventuelle problemer identificeres og rettes hurtigt.

For at kunne håndtere rettelser effektivt og løbende ønskede MHI Vestas Offshore Wind at etablere en ’One-Stop-Office-Shop’ (OSOS), hvor fejl og rettelser behandles på det første byg. Etableringen af en OSOS er en omfattende operation, fordi den kræver ressourcer fra store dele af organisationen og den optager tid på produktionslinjen.

OSOS støtter processen, hvor man for første gang ser designet udmønte sig i virkelige, fysiske komponenter. Det giver mulighed for, for første gang, at ’afprøve’ designet i virkeligheden. Her ligger et stort potentiale for at optimere business casen for den serieproduktion, der skal køre efterfølgende. Det handler blandt andet om at få fjernet eventuelle ’børnesygdomme’ i det nye design, samt at få styr på dokumentationen, der skal sikre, at produktionen får så gnidningsfrit et flow som muligt.

Løsning

Grundig forberedelse er én af nøglerne til en succesfuld OSOS. Det er en central koordineringsopgave, som rækker over store dele af organisationen, fra designer til produktionschefer og samtidig er der brug for en skræddersyet OSOS-proces, der er forenelig med de eksisterende arbejdsgange i organisationen. OSOS-teamet skal forankres og skal sikre, at alle medvirkende er klar over deres roller og indsatser – kommunikationsopgaven bør ikke undervurderes!

Der er mange interessenter og samtidig kompliceres opgaven af, at den skal løses, mens produktionen kører. Det betyder, at der skal arbejdes med (midlertidige) løsninger, som mitigerer eventuelle forsinkelser i produktionen.

For at kunne håndtere dette oprettede MHI Vestas Offshore Wind en todelt projektorganisation. Den ene del omfattede de enheder, der er knyttet til produktionen. Den anden del gik på tværs af den øvrige værdikæde i MHI, samt ud til eksterne leverandører som supporterede OSOS-processen.

Det stod klart, at projektet kunne have gavn af at benytte en kombination af agile og mere traditionelle projektledelsesmetoder. Mens fejlfindingen foregik, arbejdede teamet agilt: To daglige møder blev afholdt. Et med henblik på at sikre kommunikation af de fejl og mangler produktionen rapporterede. Et andet for at sikre den tekniske og procesmæssige support til hurtigt at finde root-cause, løsninger og rette designfejl – uden at det kolliderede med øvrige hensyn i værdikæden. Det gav kontinuerlig fremdrift i håndteringen af fejl og rettelser og de midlertidige løsninger kunne evalueres hurtigt, hvilket igen betød, at den daglige, ’normale’ produktion oplevede et minimum af forstyrrelser.

Da første byg var færdigt, stoppede OSOS-arbejdet i produktionen. Det betød også, at projektets scope af designændringer kunne låses og skabe en baselineplan. Ved at benytte værktøjer fra klassisk projektledelse, med et låst scope, commitment fra interessenter, strukturerede planer og opfølgning herpå, implementerede projektet de rette designændringer inden for den aftalte tidsramme.

Resultat

Projektet nåede målet: Fejl blev rettet og designet blev optimeret inden for aftalt tid. Samtidig blev læringerne på tværs af alle interessenter samlet op og bearbejdet. Det gav anledning til optimering af processen og opdatering af projektorganisationen. I fremtiden kan de interessenter, der skal varetage processen næste gang lettere blive enige om, hvordan de vil gennemføre processen for at opnå et endnu bedre resultat.

MHI Vestas Offshore Wind

Er din produktudvikling effektiv? For de fleste virksomheder er der mange muligheder for at optimere både kvalitet og hastighed, så de nye produkter kan udvikles og sættes i produktion hurtigst muligt. kaastrup|andersen har stor erfaring i arbejde med produktudvikling i en lang række forskellige brancher. Kontakt os og lad os sammen se på, hvordan vi styrker din forretning og hjælper dig til fremtidig vækst.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig