ISS: Digital rengøring

Overblik via digitalisering

ISS Cleaning har blik for bedre udnyttelse af ressourcerne

ISS Cleaning har flere hundrede rengøringsmaskiner placeret hos deres kunder og har identificeret gode muligheder for en endnu bedre udnyttelse af maskinerne – og en mere gennemsigtig håndtering af logistik i forhold til flytning og indkøb af maskinel.

Der er både penge og optimering på spil, når vi begynder at se på, hvordan vi kan udnytte vores maskinel og udstyr mere effektivt. ISS Cleaning har flere hundrede rengøringsmaskiner placeret hos deres kunder og har identificeret gode muligheder for en endnu bedre udnyttelse af maskinerne – og en mere gennemsigtig håndtering af logistik i forhold til flytning og indkøb af maskinel. kaastrup|andersen har hjulpet ISS Cleaning med at komme frem til en effektiv, lettilgængelig og holdbar løsning, der henter gevinster hjem med asset tracking

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Har du overblik over dine materielle aktiver i virksomheden? Og får du nok ud af dem?

ISS ønsker at udnytte deres investeringer i maskiner og vogne bedre. For at opnå det, er der brug for bedre data om brug og placering af materiellet. Overblikket skal danne grundlag for at optimere placeringen af maskiner, vurdere, om maskinerne udnyttes godt nok, samt planlægge og optimere indkøb af nye maskiner. Målet nås ved at montere asset tracking-udstyr på hver enkelt maskine, opsamle data, som kan analyseres og dermed skabe mulighed for effektivisering og bedre udnyttelse af ressourcerne.

Når ISS samler data fra deres rengøringsmaskiner er det også centralt, at det sker uden afhængighed af internetforbindelse på stedet, hvor maskinerne er placeret. Samtidig kræver det fysiske arbejdsmiljø, at udstyret tåler påvirkning fra både vand og kemikalier. Endelig er det også et krav, at løsningen skal være let at implementere uden teknikerbesøg og i øvrigt uden at sporingen på nogen måde kommer til at besvære rengøringsassistenternes daglige arbejde.

ISS logo

Løsning

Hver rengøringsmaskine fik monteret en asset tracking-løsning (en lille boks), der opsamler data. Installation af boksen kræver ikke tekniker-kompetencer: ISS’ lokale site manager monterede den enkelte boks på rengøringsmaskinen og parrede den med et centralt system – hele operationen tog 3 minutter per boks. Boksen kommunikerer via Sigfox protokollen, som kræver meget lidt energi og kan sende store mængder data over store afstande, så den er derfor ideel til formålet. Der er ikke behov for opkobling til hverken lokalt netværk eller WiFi: Boksen klarer selv al kommunikation med ISS’ centrale server. Og medarbejderen, der benytter rengøringsmaskinen, har ikke skullet ændre ved de daglige rutiner og bemærker ikke den dataudveksling, der løbende foregår mellem boksen og ISS’ cloudløsning.

ISS Cleaning

Resultat

Efter en grundig test på tre udvalgte lokationer står ISS nu med en teknisk verifikation af den valgte løsning og har dermed et solidt grundlag for at formulere en holdbar Business Case, der baner vejen for en implementering af løsningen i hele ISS Cleaning. Undervejs i projektet er der også samtidig udviklet en mock-up af en app, som vil gøre det endnu lettere at implementere og håndtere asset tracking udstyret på rengøringsmaskinerne.

Der er desuden en forventning om, at man på sigt også kan bruge sensorerne til at opsamle andre former for data. Det kan for eksempel være informationer om fugt i omgivelserne, som kan føre til dårligt indeklima for kundens medarbejdere. ISS kan derved få mulighed for at kunne levere værdifulde informationer til de kunder, hvor de har rengøringsopgaver.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig