Forsyningskæden bliver agil med digitalisering

En digital tvilling kan pege på de mest oplagte gevinster

En stor dansk virksomhed tager springet fra manuelle processer og Excel ark til en ’digital tvilling’ af forsyningskæden. Det danner grundlag for agilitet og transparens i hele organisationen og forsyningskæden – og besparelser på 5-7%.

Transparens og agile beslutningsprocesser er gavnlige, når en virksomhed skal tilpasse sig et usikkert og omskifteligt marked. Mange virksomheder er udfordret på, at deres eksisterende it-systemer (og tilhørende manuelle processer) ikke er i stand til at levere den nødvendige gennemsigtighed og overblik. kaastrup|andersen har hjulpet en større dansk virksomhed med at kortlægge kravene til et it-system, som sikrer netop dette, så virksomheden bliver bedre i stand til at tilpasse sig nye markedssituationer.

Læs hele casen og få et indblik i den digitale rejse samt de mange fordele virksomheden høster.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Den digitale tvilling vil give os det overblik og den transparens vi længe har ønsket os – og den bliver en kæmpe fordel, fordi vi kan modellere og teste scenarier på forhånd. Vi glæder os til den endelige implementering af systemet!

Projektejer

Udfordring

Virksomhedens ERP-system dækker det operationelle planlægningsbehov, men systemet kan ikke sikre koordineringen mellem alle planlægningsniveauer: den strategiske, taktiske og operationelle planlægning. Det betyder, at manuelle processer med brug af PowerPoint og Excel skaber flaskehalse overalt: Den interne koordinering lider, der er stor usikkerhed om datavaliditeten og effektiviteten i opgaveløsningen er lav – med både fejl og lav produktivitet til følge.

Samtidig har virksomheden et ønske om at optimere driften mere end de manuelle og halv-automatiserede løsninger giver mulighed for. Optimeringen kræver derfor en langt højere grad af transparens og overblik kombineret med en bedre it-understøttelse af de mange processer. Slutmålet er at kunne planlægge og spare omkostninger via et nyt avanceret integreret system, der kan dække alle planlægningsniveauer, levere høj transparens og give mulighed for bedre forudsigelighed gennem modellering af flere scenarier i driften.

Løsning

Virksomheden har derfor valgt at implementere et avanceret planlægningssystem. Systemet tager udgangspunkt i en såkaldt ’digital tvilling’ af den fysiske forsyningskæde. Kort forklaret er en digital tvilling en digital kopi af et fysisk objekt, et system eller en organisme; og tvillingen giver mulighed for at afprøve forskellige scenarier, arbejdsprocesser og løsninger, inden man implementerer i den virkelige verden. Den digitale tvilling er baseret på en kortlægning af de vigtigste parametre i virksomhedens værdikæde og sikrer, at alle elementer tages i betragtning, når virksomheden ændrer på processer, systemer eller afhængigheder.

Udviklingen af den digitale tvilling kræver selvfølgelig, at der er skabt et fuldkomment overblik over den nuværende forsyningskæde. Samtidig er det afgørende, at virksomheden har gjort sig det klart, hvilke beslutninger, man ønsker at understøtte og dermed hvilke data, der er behov for, samt ikke mindst hvilke processer, der skal understøttes og eventuelt tilpasses.

Resultat

Efter kortlægningen af krav til systemet og analyse og afdækning af selve værdikæden, leverede kaastrup|andersen en businesscase, der blandt andet beskriver forventede besparelser på 5-7% af de variable omkostninger, muliggørelse af agile beslutningsprocesser og øget transparens i de lagte planer. Business casen skabte dermed beslutningsgrundlaget for den videre investering. Det blev tydeligt, at investeringen vil betale sig tilbage med en faktor 7 på 2 år. Udover et godt beslutningsgrundlag fik virksomheden også skabt fokus på at sikre datakvalitet, samt gennemgået de nuværende processer, som baner vejen for de nye fremtidige planlægningsprocesser.
Virksomheden står nu med grundlaget til at implementere den digitale tvilling og begynde at realisere de mange gevinster, som overblikket og transparensen kan bringe.

kaastrup|andersen havde ansvaret for programledelsen af projektet.

Er din virksomhed klar til at starte den digitale rejse, hvor I optimerer via en digital tvilling? Har du helt styr på, hvordan I kommer hertil, sikrer det korrekte grundlag og hvad det kræver? Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om det er en god idé for din virksomhed.

Giv Lars Glowienka et kald på +45 70 27 77 19 eller send en mail til lgl@kaastrupandersen.dk, så vi sammen kan se på, hvordan digitalisering kan styrke din virksomhed.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig