“Den, der tror sig færdiguddannet, er mere færdig end uddannet.”

Ordene er Poul A. Jørgensens, og for os betyder de noget i hverdagen.

Som projektleder hos kaastrup|andersen deltager du i den løbende efteruddannelse, vi hele tiden har gang i. Konsulenthuset er i hastig udvikling, og det betyder, at der er plads til nye idéer og skæve vinkler. Vi har en meget flad struktur, der giver dig rig mulighed for indflydelse. Du vil derfor deltage i vores årlige strategiseminar og løbende blive involveret i forskellige udviklingsaktiviteter.

Hos kaastrup|andersen udfordrer vi hinanden, så vi kommer ud af vores vante komfortzone, og du bliver en del af et stærkt team, der alle har en passion for projektledelse.

k|a akademi
k|a academy er den overordnede betegnelse for en serie af uddannelsestiltag, som vi løbende har gang i. Så hurtigt som muligt vil du deltage i kaastrup│andersens egen uddannelse. Ud over at uddanne i projektledelse er kursusrækken også med til at sikre, at alle projektledere hos kaastrup│andersen har et fælles projektsprog. Sideløbende afholder vi interne kurser efter behov og gerne efter dine ønsker. Endelig skiftes vi til at undervise hinanden, når vi er samlet til månedsmøde.

Mentorordningen
Mentorordningen er for dig, der har været konsulent i nogle måneder. Som nystartet får du tilknyttet en buddy, som skal sikre, at du falder godt til i jobbet, og som hjælper dig med alt fra helt praktiske ting til daglige udfordringer. Når du er klar til det, får du tilknyttet en mentor, som er din sparringspartner. Du kan bruge din mentor som rådgiver og vejleder, både mht. teori og praksis, når det drejer sig om projektledelse. Vi matcher mentorer og mentées efter behov og bytter også jævnligt rundt. Du vil også selv få rollen som mentor, når du er klar til det.

Teamarbejde
Teamarbejde er et vigtigt element for kaastrup│andersen. Gennem teamarbejdet giver vi vores kunder merværdi, men det er også en vigtig del af vores personlige udvikling. Det betyder, at projektlederne arbejder sammen, når det er muligt. En seniorkonsulent kan f.eks. støtte en juniorkonsulent, første gang denne er stillet over for en specifik projektøvelse. Samtidig kan en juniorkonsulent hjælpe en seniorkonsulent med specifikke opgaver enten for at lære nyt eller for at aflaste seniorkonsulenten.