Karriere

Udvikling og nye perspektiver på projektledelse

Bag en k|a’er står en k|a’er og igen en k|a’er. Vi er aldrig alene.

Udsagnet er en af de værdier, vi holder i hævd i kaastrup│andersen. Når du vælger et job hos os, træder du ind i et konsulenthus med stærke værdier, som definerer vores hverdag.

Om os

Vores kultur bygger på stærke værdier

Vores værdier er synlige - både i tale og handling

 Faglig og personlig udvikling

Den, der tror sig færdiguddannet, er mere færdig end uddannet

ka academy

k|a academy

k|a academy er den overordnede betegnelse for en serie af uddannelsestiltag, som vi løbende har gang i. Så hurtigt som muligt vil du deltage i kaastrup│andersens egen uddannelse. Ud over at uddanne i projektledelse er kursusrækken også med til at sikre, at alle projektledere hos kaastrup│andersen har et fælles projektsprog. Sideløbende afholder vi interne kurser efter behov og gerne efter dine ønsker. Endelig skiftes vi til at undervise hinanden, når vi er samlet til månedsmøde.

Job hos kaastrupandersen

Mentorordning

Mentorordningen er for dig, der har været konsulent i nogle måneder. Som nystartet får du tilknyttet en buddy, som skal sikre, at du falder godt til i jobbet, og som hjælper dig med alt fra helt praktiske ting til daglige udfordringer. Når du er klar til det, får du tilknyttet en mentor, som er din sparringspartner. Du kan bruge din mentor som rådgiver og vejleder, både mht. teori og praksis, når det drejer sig om projektledelse. Vi matcher mentorer og mentées efter behov og bytter også jævnligt rundt. Du vil også selv få rollen som mentor, når du er klar til det.

Team

Teamarbejde

Teamarbejde er et vigtigt element for kaastrup│andersen. Gennem teamarbejdet giver vi vores kunder merværdi, men det er også en vigtig del af vores personlige udvikling. Det betyder, at projektlederne arbejder sammen, når det er muligt. En seniorkonsulent kan f.eks. støtte en juniorkonsulent, første gang denne er stillet over for en specifik projektøvelse. Samtidig kan en juniorkonsulent hjælpe en seniorkonsulent med specifikke opgaver enten for at lære nyt eller for at aflaste seniorkonsulenten.

Praktik

Få de bedste rammer for at udvikle dig som projektleder

Kicktart din karriere som projektleder

Vil du vide mere?

Kontakt os og få en snak om mulighederne

Martin Sternberg

Department Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig