Skab goodwill hos dine kunder med en ISO 27001-certificering

Opvejer gevinsterne af en ISO 27001-proces investeringen?

Oplever du også, at dine kunder og samarbejdspartnere stiller større krav til din informationssikkerhed? En af gevinsterne ved at gennemgå en ISO 27001-proces er øget tillid hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Der er ingen tvivl om, at det tager tid og koster penge at blive ISO 27001-certificeret. Der er derfor tale om en proces, der skal være topstyret, ledet, finansieret og prioriteret – fravær af blot et af disse områder sænker muligheden for succes betydeligt. Men der er betydelige forretningsmæssige fordele at hente gennem en ISO 27001-proces eller certificering. I denne artikel dykker vi derfor ned i, hvad der er af gevinster ved en ISO 27001-proces.

Hvorvidt de forretningsmæssige fordele står mål med investeringerne i tid og penge bør vurderes i din organisation. Det er i imidlertid vores vurdering, at uanset modenhed vil ISO-processen ikke kunne gennemføres på mindre end 12 måneder. De fleste virksomheder vil skulle bruge mere tid på at implementere standarden. Selve implementeringen kan ikke sidestilles med at have politikker, processer og ansvarsfordelinger på plads på papiret. De skal ud at leve i hverdagen i organisationen. Der er ofte tale om en betydelig opgave, der kræfter forandringsledelse – eksisterende arbejdsgange skal tilpasses og nye skal adopteres fra ISO 27001-standarden. Organisationens størrelse, kompleksitet og afgrænsning af ISO-processen spiller i den forbindelse en betydelig rolle.

Gevinsterne ved en ISO 27001-proces

Som styringsværktøj hjælper ISO 27001 virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

Der er mange gevinster ved en ISO 27001-proces, og vi har listet nogle af dem herunder:

  • Konkurrencefordel: En bedre struktur og prioritering af sikkerhedsindsatsen gennem styrket forståelse og ansvarsbevidsthed i alle forretningsprocesser og på alle organisatoriske niveauer kan give dig en konkurrencefordel på markedet. Skal kunden vælge imellem en leverandør med en certificering og en uden – så er vi overbeviste om, at vi kender udfaldet. Vi ser en stigende tendens: virksomheder efterspørger en ISO 27001-certificering for overhovedet at kunne komme i betragtning som leverandør. Dette er særligt udtalt i sektorer/brancher, der er blevet omfattet af det nye NIS2-direktiv fra EU. Læs mere om NIS2 her.
  • Effektivisering: Optimeret balance mellem kvalitet, kontrol og forretning, samt dokumenterede forretningsgange giver øget driftssikkerhed og stabilitet.
  • Mere arbejdsglæde: Overblik og arbejdstryghed gennem dokumenterede og strukturerede processer, samt sikkerhed for ansvar gennem kommunikerede roller giver et fælles fokus og baseline for forbedringer.
  • Compliance: Sikring af compliance i forhold til love, regeringskrav, leverandøraftaler og benyttede best practices lettes i og med, at standarden sikrer et 360 graders syn på politikker, retningslinjer og processer.
  • Goodwill: Dokumentation er medvirkende til øget tillid hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere - det kan give bedre forretningsvilkår
  • En trædesten til at blive compliant med NIS2: Hører du under en af de sektorer eller brancher, som bliver omfattet af det nye NIS2-direktiv fra EU. Så kan ISO 27001 være et godt sted at starte. Læs mere om, hvordan kontrollerne fra ISO 27001 kan komme i spil, når du skal blive NIS2-compliant her.

Har du brug for et overblik over de krav, du skal efterleve for at overholde standarden? Få overblikket over processen og en gennemgang af ISO 27001-standardens kapitler her.

kaastrup|andersen som din samarbejdspartner

Har du brug for hjælp til en ISO 27001-proces? Vi hjælper dig gerne videre. Ud fra dine behov sammensætter vi et unikt team af fx IT-projektledere, sikkerhedskonsulenter og IT-arkitekter. De kan blandt andet hjælpe dig med at afdække, hvilke tiltag der skal til for at løse din udfordring og sørge for intelligent træk på dine interne ressourcer, når projektet gennemføres.

Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak med dig om din IT-infrastruktur og sikkerhed. Kontakt Department Manager, Business Infrastructure & Security, Tina Hentze på +45 7027 7719 eller tlh@kaastrupandersen.dk.

.