DPA: skalerbarhed og fleksibilitet er i centrum

Optimering af Supply Chain understøtter fortsat vækst

En grundig analyse af materialeflows skabte et solidt, databaseret grundlag for DPA’s løbende optimering og effektivisering

DPA er ikke kommet sovende til sin succes gennem de seneste år og ser frem mod fortsat vækst – og det kræver løbende optimering og effektivisering af blandt andet supply chain-området. Processer og flows skal hvile på det rette grundlag, som understøttes af analyser af indsamlede data og erfaringer i forhold til både indkøb og produktion. DPA og kaastrup|andersen har arbejdet med grundig dataindsamling, visuelle kortlægninger af processer og tilbundsgående analyser, som bidrager til en styrkelse af fundamentet for DPA’s fortsatte vækst og succes.

Læs hele casebeskrivelsen nedenfor.

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Med kaastrup|andersens grundige analyse og gennemskuelige datavisualiseringer står DPA med konkrete og håndgribelige planer for det videre arbejde. Vi ser frem til at føre planerne ud i livet – til gavn for både kunder og egen organisation.

Michael Langager Jensen
COO, DPA Microphones

Udfordring

DPA har igennem de seneste år oplevet stor vækst og succes, blandt andet fordi virksomheden formår at bevæge sig med markedet. Det kræver fleksibilitet, transparens, skalerbarhed og ikke mindst processer, der sikrer, at kompetencer og kapacitet udnyttes på optimal vis. DPA ønskede et dybdegående overblik, der ville sætte dem i stand til at strømline, effektivisere og prioritere i deres supply chain – et overblik, som var baseret på et solidt beslutningsgrundlag af fakta og gennemarbejdede analyser af det rette datagrundlag.

Løsning

To analyser blev foretaget: En sourcing analyse og en ’end to end’ kortlægning af et udvalgt produkt. DPA leverede datasæt fra forskellige systemer og kilder og kaastrup|andersen tog sig af databehandlingen. Databehandlingen foregik blandt andet ved brug af modeller i MS PowerBI, så de samme data kunne danne grundlag for en lang række forskellige analyser med forskelligt sigte. Nogle af analyserne kiggede nærmere på udgifter fordelt på kategorier og leverandører, andre på fordelingen mellem direkte og indirekte omkostninger og atter andre fokuserede på prisudvikling, antal indkøbsordrer mm. Samtidig blev et antal leverandørkontrakter evalueret i forhold til både prisudvikling, vilkår og betingelser.
Sideløbende blev det samlede flow for et udvalgt produkt afdækket via en række workshops. Det gav blandt andet et meget præcist, visuelt billede af for eksempel ’end to end’ leadtime for produktet. Samtidig fungerede kortlægningen som et serviceeftersyn af det eksisterende transaktions- og materialeflow. Analyserne skabte en høj grad af transparens og gav DPA’s ledelse et værdifuldt beslutningsgrundlag i forhold til virksomhedens processer og visioner for supply chain-området.

Resultat

Med udgangspunkt i kortlægningen af både udfordringer og potentialer definerede kaastrup|andersen et løsningskatalog med en række kort- og langsigtede initiativer, som samtidig blev beskrevet og vurderet i en Business Case. Initiativerne blev også visualiseret i et transformationsroadmap. Fra en bred og overordnet udfordring, der udsprang af visionen om at sikre skalerbarhed, fleksibilitet, transparens og optimal udnyttelse af DPA’s kompetencer, står virksomheden nu med konkrete og håndgribelige planer for, hvordan målet nås.

DPA logo

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig