Introduktion til SAFe

Scaled Agile Framework (SAFe) er et rammeværk til både produkt- og it udvikling...

Hvad er SAFe?

Scaled Agile Framework (SAFe) er et rammeværk til både produkt- og it udvikling, som er skabt af Scaled Agile, Inc. SAFe definerer en række strukturer og processer, der tilsammen udgør en skalerbar tilgang til lean-agile processer.
I en verden i hastig forandring finder agile principper indpas i flere og flere af vores forretningsprocesser. SAFe udgør en formaliseret tilgang til sikre overordnet styring af leverancer og organisatorisk manøvredygtighed. SAFe bygger strukturer op om det enkelte Scrum team for at sikre, at fordelene ved agile metoder både udnyttes i udviklingsprocessen og også kommer til at påvirke hele organisationen.

Skalerbar organisering

SAFe definerer fire niveauer for den agile organisering, samt et grundlæggende niveau, der understøtter alt fra udvikling af mindre, afkoblede løsninger til meget store, komplekse systemer på tværs af mange forretningsområder:

  • Teamniveau: SAFe er baseret på agile udviklingsteams, der typisk følger Scrum metoden (eller Kanban). Hvert team har ansvaret for at definere, udvikle og teste ’user stories’ (mindre klumper af funktionalitet) fra deres backlog. Teamet leverer funktionalitet hver gang et sprint er gennemført.
  • Programniveau: SAFe teams er samlet i virtuelle programmer kaldet Agile Release Train (ART). En ART er en længevarede organisering bestående af flere SAFe teams og relevante interessenter, der sammen planlægger, eksekverer, tester og tilpasser leverancer samlet om en værdistrøm i virksomheden.
  • Værdistrøm: Udvikling af store og komplekse systemer kan splittes op i værdistrømme, som samler flere ARTs om en given løsning. Leverancerne synkroniseres på tværs af en gruppe ARTs.
  • Porteføljeniveau: Her organiseres og finansieres en række værdistrømme, der understøtter virksomhedens strategiske målsætninger, som defineres i strategiske temaer. Porteføljeledelsen finansierer løsningsudvikling via lean-agile budgettering og sikrer governance og koordinering på tværs af værdistrømme, hvor nødvendigt.
  • Grundlaget: Her samles understøttende processer og elementer, som sikrer, vedligeholder og udbreder de agile tankegange i organisationen. Det kan være Lean-Agile ledere, Best practice communities, SAFe Værdier, SAFe Principper mm.

Du kan læse om værdier og principper i SAFe her.

Vil du have adgang til 52 sider om agilitet og projektledelse, så kan du downloade hæftet her og finde inspiration til dit arbejde med emnet.

 

Indlægget tager udgangspunkt i det whitepaper, som Scaled Agile Inc. har produceret.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig