Hybridmodeller - hvad er det?

Hybrid projektledelse

Hvorfor bør vi interessere os for hybridmodeller?

Er din virksomhed gearet til at tilpasse sig de mange forandringer, der sker omkring os hele tiden?

I en tid, hvor både samfund, markeder og kommunikationsformer ændrer sig med stor hast, kan det være en udfordring for mange virksomheder at vækste, og endda blot bibeholde deres markedsandel. Hvis organisationerne skal kunne følge med i det turbulente og dynamiske miljø, er det vigtigt at have fokus på, hvordan projekter ledes og hvordan virksomhedens processer er designet.

Mange ser på, hvordan en mere agil tilgang til udviklingsopgaver og -projekter kan bidrage med mere effektivitet og hurtigere resultater. I de senere år har mange organisationer valgt at bruge den agile tilgang sammen med en mere traditionel tilgang og i kombination med en stage-gate model - også kaldet en hybridmodel for projektledelse.

Hvad er en hybridmodel?

HybridmodellerDen traditionelle plandrevne tilgang defineres ofte som et sæt af kontraktdrevne metoder, med en plan med en række antagelser om sikkerhed, stabilitet og kontrol over eksisterende processer. Den agile tilgang bygger på fleksible og tilpasningsorienterede metoder, der har til formål at imødekomme ændringer og usikkerhed undervejs i projekter.

Hybridmodeller er kombinationer af de to måder at håndtere projekter på, altså forskellige former for sammensmeltninger af traditionel og agil projektledelse. Et eksempel er PRINCE2 kombineret med Scrum. Populært sagt tager hybridmodellerne det bedste fra de to verdener, og skræddersys til den enkelte organisations behov og krav.

Et eksempel på en hybridmodel kan være et projekt, hvor man indledningsvis udarbejder en detaljeret kravsspecifikation for slutproduktet, men efterfølgende udfører arbejdet i iterative sprintprocesser og løbende leverancer. Eller det omvendte, hvor man indledningsvis arbejder iterativt på en prototype i designfasen, men efterfølgende arbejder efter en plandrevet model med udvikling og implementering.

Hvorfor bruge en hybridmodel?

Når vi i kaastrup|andersen arbejder som projektledere hos mange forskellige kunder, ser vi overordnet to forskellige grunde til at virksomheder vælger at indarbejde agile principper i den traditionelle projekttilgang:

Den ene grund er, at virksomheder ønsker at skabe en balance mellem stabilitet og fleksibilitet, og det kan opnås, når de to tilgange kombineres. Det gør virksomhederne i stand til at kunne reagere hurtigt på forandringer. Samtidig opnår de gode muligheder for at lede og styre innovative projekter, specielt i teknologibaserede virksomheder. Både den traditionelle og den agile tilgang har fordele og ulemper, men ved at blande de to metoder på den rigtige måde, kan virksomheden tilpasse sig konteksten bedre end ved blot at bruge én af metoderne.

En anden grund til at virksomheder vælger at arbejde ud fra en hybridmodel er, at organisationer generelt ikke er i stand til uden videre at skifte til agile arbejdsmetoder. I store organisationer kan det være meget komplekst at foretage en transition fra den ene metode til den anden: De to metoder baserer sig på vidt forskellige tankesæt og anskuelser af projektledelse. Dette afspejler sig i alt, lige fra processer til mødekultur og planlægning. Er målet at blive 100% agil vil man derfor ofte opleve en periode, hvor man plukker af et udvalg af metoder og teknikker – alt efter behov i den specifikke situation. Det er helt normalt og her bruges teknikkerne i et samspil for langsomt at flytte organisationen i den ønskede retning.

HUSK! Målet er ikke at bruge agile metoder, fordi de andre gør det, men at sikre de rigtige leverancer til forretningen gennem en situationstilpasset proces.

Uanset om målet med indførelse af agile metoder og hybridmodeller er at skabe balance mellem stabilitet og fleksibilitet eller at overgå til 100 % agilitet, er det helt afgørende, at hybridmodellerne designes, så de passer til den enkelte virksomheds behov, formåen og visioner – og de projekter, der skal eksekveres. Det kan godt være, at der i den enkelte virksomhed er flere modeller i spil, alt efter hvilken type projekt der er tale om.

kaastrup|andersen arbejder med hybridmodeller i langt de fleste af de projekter, vi håndterer for vores kunder. Vi ser en tydelig forskel på, hvilken tilgang, der er passende i de enkelte situationer – organisationens sammensætning, politik, visioner og strategier sætter de overordnede rammer. Det enkelte projekt og dets mål, omfang og type afgør de mere detaljerede beslutninger om, præcist hvilke værktøjer og strukturer, der skal gælde for det givne projekt.

Tænker du på at indføre brugen af hybridmodeller – eller måske sætte struktur på de agile initiativer, der allerede er i gang i din virksomhed? Vi bruger gerne vores erfaringer til at komme med et bud på, hvordan vi kan hjælpe dig videre i processen.

Følg os på LinkedIn eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få mere information om, hvordan kaastrup|andersen kan hjælpe dig og din organisation med agilitet, og med projektledelse generelt.