Din digitale transformation – hvordan griber du den an?

Hvor skal vi starte og hvad er vigtigst?

Begrebet ’digital transformation’ lyder stort og flot, men hvordan griber vi det rent praktisk an? Hvor skal vi starte og hvad er vigtigst?

Som med så mange andre tiltag er der ikke én færdig opskrift – og tilgang, metode og fokus afhænger af den enkelte organisation eller virksomhed. Der er dog en række områder, som har vist sig centrale for gennemførslen af en succesfuld transformation.

Rammesæt den digitale udfordring

Ledelsen skal have en stærk, fælles forståelse af visionen og være enige om, hvordan man vil gå frem. Og forståelsen skal bunde i et dybdegående indblik i de trusler og muligheder, som virksomheden står overfor. Det er også centralt, at man har vurderet virksomhedens digitale modenhed, som hænger sammen med, om man formår at bruge digitaliseringen som et middel til at opnå et overordnet mål, der handler om at skabe nye ydelser og bringe værdi til sine kunder og markeder. Rammesætningen bør også omfatte en gentænkning af de eksisterende organisatoriske strukturer, så organisationen er designet til de nye måder at tænke forretning på.

Fokuser investeringerne

Det giver sig selv, at ledelsen skal sikre, at man investerer på de rette områder. Det kræver, at man er villig til at lukke ned for områder, som ikke er produktive eller ikke passer ind i den digitale strategi. Det kan også være, at forretningsmodellerne løbende skal justeres, så de passer til markedet. Hav for øje, at digitaliseringen kan handle om en digitalisering af virksomhedens værdikæde (måden hvorpå virksomheden producerer), men den kan også handle om den digitale værdikæde i sig selv (måden hvorpå digitale produkter, der produceres, skaber værdi).

Engager organisationen

Organisationen skal bringes med i transformationen så tidligt som muligt, så virksomheden kan få mest muligt ud af medarbejdernes ideer, tanker og erfaringer. Og det gælder faktisk også i forhold til kunderne: Virksomhederne skal indstille sig på, at tidligere tiders envejskommunikation fra virksomheden til kunderne nu er erstattet med tovejskommunikation, hvor kunderne forventer, at de kan få virksomheden i tale, og at virksomheden lytter til dem (og allerhelst 24 timer i døgnet)…

Fasthold transformationen

Hvis transformationen skal lykkes på lang sigt, skal fundamentet være på plads: Medarbejdernes digitale kernekompetencer skal være de rigtige – og de skal holdes opdateret, så virksomheden kan følge med udviklingen. Det kan være værdifuldt og effektivt at investere i konsulentbistand, så virksomheden kan få lukket kompetencehullerne hurtigt og samtidig få overført viden til de interne medarbejdere. Fremdriften i den digitale transformation skal monitoreres og synliggøres for at sikre, at investeringerne giver mening, men også for at styrke organisationskulturen positivt i forhold til transformationen.

Husk også, at en transformation som denne ikke kan planlægges ned i mindste detalje! Både ledelse og organisation skal være villige til – og i stand til – at iterere, forbedre og justere kursen undervejs. Hvis man har en åben og nysgerrig tilgang vil man ofte opdage, at der dukker nye forretningsmulighederop undervejs, idet markedsvilkårene ændrer sig løbende.

 

Vi byder gerne på en kop kaffe og en uforpligtende snak om dine udfordringer.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig