Den digitale transformation - hvor er du?

Kan du se dig selv i matricen? Og hvor langt er konkurrenterne?

Hvad er det, der sker?

Organisationer og virksomheder stiller sig ganske forskelligt overfor udviklingen mod mere digitalisering. Nogle griber bolden med det samme, og andre vælger at vente og se tiden an. Der er gjort en række forskellige forsøg på at kategorisere og analysere, hvor virksomhederne befinder sig i forhold til digital transformation og der er grundlæggende to centrale parametre:

Digital transformation

Kilde: Cap Gemini

De to parametre kan danne udgangspunkt for en opdeling i fire kategorier: Fashionistas, Digital Masters, Beginners og Conservatives. De fire forskellige typer har altså hver deres måde at arbejde med digitalisering og transformation på – deres tilgange og deres kultur i forhold til brugen af it, digitalisering og innovation er forskellige.

Digital transformationsmatrix

Undersøgelser har vist, at ’Digital Masters’ er dem, der klarer sig bedst, så hvordan kan vi flytte os til dén kategori?

Hvor er din virksomhed?

Kan du se dig selv i matricen? Og hvordan kan du flytte dig, hvis du da ikke allerede befinder dig i ’Digital Masters’ kategorien? Der er en række grundlæggende elementer, som kan hjælpe med transformationen:

  • Tag et kig på virksomhedens vision. Et klassisk eksempel kan være en forlagsvirksomhed, der beskæftiger sig med at udgive bøger. Traditionelt set vil forlagets vision være ’at udgive bøger’, men tager man et lidt bredere perspektiv, kan man sige, at den overordnede vision er ’at formidle viden’. På den måde er forfatteren ikke bundet af kanaler og formater. Hvis eksemplet sættes i en digitaliseringskontekst betyder det, at forlaget ikke skal lade sig låse af, at bøger digitaliseres, men se nye muligheder for at bedrive sin metier ’at formidle viden’ i nye digitale formater.
  • Digital ledelse skal i centrum. Der skal skabes en retning og fokus for indsatserne i forhold til digitalisering – både i forhold til koordinering og investeringer. Det kan være en god idé at etablere en eller flere organisatoriske enheder, der arbejder specifikt med dette og er i stand til at sikre, at transformationen tager den rigtige retning. Digitaliseringsinstituttet arbejder på at skabe en undersøgelse, hvor du kan tage temperaturen på din organisations parathed til digital transformation.
  • Medarbejdernes engagement er centralt for at lykkes med en digital transformation. De skal engagere sig i en fælles vision og hjælpe med til at gøre den virkelig. Det er ledelsens opgave at sikre, at der skabes engagement blandt medarbejderne, blandt andet gennem inddragelse.
  • Forholdet mellem it og forretningen er altafgørende. Digitalisering vil forandre forretningen og det er it-funktionens rolle at understøtte transformationen på bedst mulig og mest effektiv vis. Samarbejdet mellem de to områder skal udbygges og styrkes, så den fælles forståelse sikres.

Det står klart, at hvis den digitale transformation skal lykkes og forløbe smertefrit, så kræver det, at både ledelse og medarbejdere kigger sig selv og hinanden grundigt i øjnene og tør gøre sig nogle af de grundlæggende overvejelser, der handler om både eksistensberettigelse, vision, organisering og – ikke mindst – organisationskultur og holdninger til forandring.

Vi byder gerne på en kop kaffe og en uforpligtende snak om dine udfordringer.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig