Effektiviser den løbende vedligeholdelse med IoT

Kan du forudsige kan du forbedre

Vedligehold er en vigtig faktor, når man arbejder med produktion. Det kan koste dyrt, hvis man ikke har overblik over, hvornår der er brug for vedligehold og hvad der skal til for at sikre oppetid på udstyr og maskiner. En enkelt times stilstand i en produktionslinje eller på en server kan løbe op i store summer for den enkelte virksomhed.

De teknologier, som vi ser på forbrugermarkedet i for eksempel telefoner, rykker i stor stil ind i industrien, hvor vi arbejder med produktudvikling i det, som kaldes Industrial Internet of Things (IIoT)

Forudsigelse med Industrial Internet of Things

IIoT rummer et stort potentiale i forhold til at forudsige, hvornår vedligehold er påkrævet. De mange data, som opsamles gennem IIoT løsninger kan bruges til at analysere og definere planer for vedligehold og udskiftning af dele. Det kan for eksempel være, at de indlejrede sensorer i en produktionsmaskine opfanger en stadig stigende mængde af rystelser eller temperaturstigninger fra en mekanisk del. Når systemets fastsatte tærskelværdi for rystelser eller temperatur overskrides, vil der automatisk blive sendt en alarm og forebyggende vedligehold kan planlægges i tide, så det ikke forstyrrer produktionen unødigt. Selv små fejl i store, komplekse systemer kan forårsage stor skade og få indflydelse på produktionens effektivitet.

Forudsigelserne kan vises i apps eller på dashboards, så informationerne er tilgængelige for alle de relevante personer – på rette tid og sted.

For at få det til at virke…

I IIoT løsningens designfase skal producenten identificere og definere relevante parametre for fejl i de enkelte maskiner og udstyr. Derved kan man, som en del af IIoT løsningen, opsætte en række regler, der kan fange overskridelser af de fastlagte parametre og sende alarmer, når udstyret har brug for vedligehold eller reparationer. Virtuelle simuleringer af løsningen er med til at sikre, at alle relevante parametre er defineret, så alle brugssituationer og scenarier er dækket.

Når systemet er i brug hos kunderne eller i virksomhedens egen produktion, kommer de systemdata (for eksempel information om alarmer, effektivitet og brugsmønstre), der bliver opsamlet i driften, løbende ind, så producenten kan tilgå dem. De mange data kan analyseres og bruges til at optimere modellen af systemet og dermed skabe basis for videreudvikling og optimering af kommende versioner af produktet.

5 fordele ved forebyggende vedligehold med IoT

  • Forlæng systemets levetid – for eksempel ved at foretage ’root cause analysis’ og fange problemer, før de bliver store
  • Skab værdi ved at forudsige vedligehold – sælg det som en service, så kunden ikke skal spekulere på det
  • Minimer nedetid – og forbedr produktionseffektiviteten
  • Øg kundetilfredsheden – ved at give kunderne besked i god tid om potentielle problemer med deres udstyr
  • Nedsæt risikoen for menneskelige fejl – det er komplekse systemer, med både mekaniske, elektriske og digitale komponenter, og det kan være svært at have overblik

IIoT baseret forebyggende vedligehold kan aldrig helt eliminere behovet for menneskelig overvågning – der vil altid være brug for et element af menneskelig indgriben. Men fordelene er åbenlyse og kan gøre en stor forskel på de ovennævnte områder.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig