Agil projektledelse – giver det mening for dig?

Er der en universel løsning?

Hvornår skal du tænke agil projektledelse ind i din organisation?

Agile metoder og filosofier kan bruges i alle typer af projekter og på tværs af brancher – både indenfor produktudvikling og it softwareudvikling. Det brede perspektiv gør, at de agile metoder og tilgange er oplagte for alle projekter, hvor man ønsker en høj grad af innovation og brugerinvolvering. Forudsætningen for at agil projektledelse lykkes er, at man har en organisationskultur som er præget af tillid, åben kommunikation, transparens samt medarbejdernes evne til at organisere sig selv i forhold til opgaver, der skal løses.

For mange virksomheder, som retter blikket mod de agile metoder, vil det være afgørende, hvilken grad af agilitet man er klar til at indføre på de forskellige niveauer i sin organisation. Helt grundlæggende udfordrer man sin organisation på omfanget af styring og kontrol, og der kan samtidig være geografiske og kulturelle udfordringer. (Vil du have inspiration til at arbejde med relationer og ledelse? Så kan du hente vores hæfte om emnet her) Hvis der er tale om projekter i et miljø med høj grad af kompleksitet, som er præget af megen usikkerhed og som måske håndteres af en ustabil organisation i forhold til teams mv., så vil den agile rejse blive en større udfordring, end når det modsatte er tilfældet.

Agile metoder fungerer bedst, når ledelsen bakker tydeligt op, da det handler om at skabe den korteste vej mellem beslutning og eksekvering. Det betyder uddelegering af ledelse og ansvar nedad i organisationen til de forretningsansvarlige og de udførende teams. Det medfører også indførsel af nye værdier i organisationen og dermed ændringer i virksomhedskulturen. Implementering af agile metoder kan derfor have vidtrækkende følger for en virksomhed og have karakter af et paradigmeskifte for virksomheden. Find mere inspiration til, hvordan I transformerer projektlederne til den agile tilgang her. 

Agil vs traditionel tilgang til projektledelse

 

Der er ingen universel løsning

Ovenstående figur kan bruges i forhold til at overveje, om man skal bruge agile metoder eller holde fast i en mere traditionel, plandrevet tilgang til produktudviklingen. Den afgørende parameter er oftest ’usikkerhed’. Hvis nok (eller alle) de problemer, der skal løses er kendte og med stor sandsynlighed ikke vil blive ændret inden færdiggørelse af projektet, så er en plandrevet tilgang oplagt. Hvis udfordringerne, kravene og målet er upræcise, udefinerede og/eller foranderlige, så passer en agil tilgang bedre.

Den tid, der er afsat til projektet har også ofte en indflydelse: Det kan være svært at følge en plandrevet tilgang, hvis tiden er knap. De agile tilgange kan dog bruges til projekter med både lange og korte tidslinjer. Du kan hente hæftet 'Agilitet og projektledelse' her, og deri finde mere inspiration til, hvordan du kan arbejde med et agilt setup.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig