8 elementer i hybridmodeller

Hybrid projektledelse

Flow er centralt for en proces

Trænger din projektmodel til en overhaling, så du kan følge med kravene til leverancer og fleksibilitet? Måske er en hybridmodel også løsningen for dig…

Den agile tilgang til leverancer har efterhånden vundet indpas i mange organisationer. Udbredelsen af den agile tilgang betyder også, at vi ser et stigende antal varianter af brugen af frameworks, teknikker og metoder. Hybridmodeller er forskellige kombinationer af traditionel og agil projektledelse, eksempelvis PRINCE2 kombineret med Scrum.

Hos kaastrup|andersen har vi identificeret 8 centrale elementer, som går igen i de virksomheder som enten allerede har, eller ønsker at implementere en hybrid projektmodel. Listen giver et billede af, hvilke elementer fra den agile verden, som indgår i hybridmodellerne hos vores kunder. De er et godt bud på, hvor du kan finde værdi, hvis du ønsker at arbejde med en kombination af traditionelle og agile projektledelsesmetoder.

Iterationer: En kort 1-4 ugers periode (i Scrum kaldet ’Sprints’), hvor teams udvikler de højest prioriterede krav til produktet og leverer et anvendeligt produkt. Dermed tilføres leverancen eller produktet fortsat ny funktionalitet, og modtageren oplever en trinvis udvikling i forløbet.

Visualisering: Synliggørelse af aktiviteter, fremdrift og hovedleverancer. Dette giver både teamet og ledelsen et bedre overblik over projektet.

Feedback: Alle bør være åbne overfor løbende feedback fra teammedlemmer, ledere og kunder. Det sikrer, at projektet hurtigt kan korrigere og vi opnår øjeblikkelig værdi af opnået læring.

Interaktion: Prioritering af face-to-face interaktion (som også ofte giver hurtigere svar), fremfor at sende e-mails og vente på svar.

Løbende forbedringer: En kontinuerlig indsats for at forbedre produkter/services/processer. Forbedringer opnås gennem små ændringer og gennem ideer fra organisationsmedlemmerne selv. Derfor er der et stort behov for feedback og refleksion og dette skal inddrages i organisationskulturen.

Flow: Flow betyder ”gennemstrømningen i en proces eller i et system”. Dette omhandler evnen til at visualisere og lede et flow, for at opnå hurtige og konsistente leverancer. Du opnår en bedre forståelse af din kapacitet samt en tidligere identifikation af eventuelle udfordringer, og dermed et forbedret flow.

Fleksibilitet: At have evnen, viljen og det rigtige mindset til at reagere på forandringer og være i stand til at ændre tilgang og procedurer. Således tilpasser du løbende udviklingen til den aktuelle situation.

Fejle hurtigt: At turde fejle hurtigt, fejle ofte og dermed opnå en stejl læringskurve så tidligt som muligt. Derved kommer vi hurtigt ”på rette spor” og arbejder fra start i den rigtige retning.

8 elementer

Hvordan disse elementer implementeres i praksis, afhænger i høj grad af kontekst og organisationen, som står overfor en implementering. Vi bruger gerne vores erfaringer. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at implementere principperne i projekttilgangen i din organisation.

Følg os på LinkedIn eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få mere information om, hvordan kaastrup|andersen kan hjælpe dig og din organisation med agilitet, og med projektledelse generelt. Download også vores hæfte Agilitet og projektledelse