Vækst kræver optimering

hos BESTSELLER

Optimering med planlægning

Efter en lang periode med stor vækst i flere af BESTSELLERs over 20 brands ønsker man inden for Supply Chain Planning (SCP) at optimere Demand og Replenishment planning med henblik på yderligere at styrke BESTSELLERs markedsposition.

For en stor virksomhed som BESTSELLER kan det bringe stor værdi, hvis man bruger fælles planlægningsværktøjer på tværs af forskellige oganisatoriske enheder – og i BESTSELLERs tilfælde på tværs af de forskellige tøjmærker. Første skridt i den retning bestod i et større analyseprojekt, der afdækkede behov, krav og fordele ved en tværgående it løsning. Samtidig var analyseprojektet centralt i forhold til at modne organisationen til forandringen og at håndtere interessenter, som var med til at bringe brugere fra de forskellige dele af organisationen sammen.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Traditionelt har de enkelte brands i BESTSELLER været suveræne enheder, som selv har kunnet beslutte værktøjer, arbejdsgange, rapportering mv. for Supply Chain Planning området.

For 5 år siden blev der investeret i fælles planlægningsværktøjer, men opgaven med at ensrette og løfte området på tværs af de mange brands viste sig at være stor og tidskrævende.

Imidlertid har mange af brands’ene udtrykt ønske om et løft af deres planlægningssystemer, så man har igangsat et analyseprojekt, der skal skabe et beslutningsgrundlag for mulige forbedringer, for at udnytte det store effektiviserings-potentiale, der ligger i området.

Bestseller logo

Løsning

Analyseprojektet bestod af

  • En Fit/Gap analyse på eksisterende værktøjer anvendt inden for Demand og Replenishment Planning
  • Beskrivelse af planlægningsprocesserne i 4 af de største brands samt en overordnet alignment af processerne
  • Indsamling af krav til planlægningsprocesserne og prioritering af kravene
  • Undersøgelse af leverandører på markedet, afholdelse af workshop med 4 leverandører
  • Udarbejdelse af en vision/et roadmap for SCP området, der dækker både organisation, mennesker, processer og værktøjer
  • Præsentation af et beslutningskatalog ud fra vision/roadmap, til beslutning om fremtidigt værktøjsvalg og øvrige tiltag

Analyseprojektet var rammesat til 6 måneder. Undervejs gjorde man sig følgende overvejelser:

  • For at kunne løfte området var det nødvendigt at forbedre modenheden i form af at afstemme værktøjer og processer på tværs af brands
  • Fra start blev arbejdet med mennesker, organisation og processer taget alvorligt, og bl.a. brug af business dependency network til målnedbrydning banede vejen for et frugtbart samarbejde med alle interessenter
  • Interessenthåndteringen skulle i fokus, blandt andet ved at bringe brugere sammen på tværs af brands for at understøtte forandringen
  • Udvælgelse af leverandører krævede en grundig beskrivelse af både AS-IS og TO-BE scenarierne

Resultat

BESTSELLER er godt på vej med optimeringer og effektiviseringer på baggrund af analyseprojektet, hvor et grundigt forarbejde sikrer, at man får værdi ud af sine it investeringer.

kaastrup|andersen leverede planlægning og styringen af projektet, herunder inddragelse af brugere, facilitering af AS-IS og TO-BE specifikation i form af workshops samt forberedelse af udvælgelsen af leverandører.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig