Styrkelse af Product Chemical Compliance

Grundfos holder styr på kemien

Bæredygtighed er en af Grundfos værdierne og sammen med ønsket om hurtigere og bedre kundesupport på Product Chemical Compliance området besluttede Grundfos at styrke sikringen og dokumenteringen af overholdelse af krav i forhold til relevant global kemilovgivning.

Når man, som Grundfos, benytter sig af et stort antal underleverandører, er det vigtigt at sikre sig, at al relevant kemilovgivning overholdes, så slutprodukterne er lovlige og godkendte til formålet.

Grundfos indsamler og vurderer informationer fra alle leverandører og har valgt at implementere et specifikt it system til at håndtere alle data. Systemet sørger også for, at data på de enkelte produkter samles til et certifikat, som fortæller, at produktet opfylder kravene i den relevante lovgivning.

Udfordring

For at kunne dokumentere overholdelsen af relevant kemilovgivning på alle markeder for alle produkter, indsamler Grundfos informationer fra alle leverandører vedrørende deres produkters eventuelle indhold af særligt problematiske kemiske stoffer og vurderer dem i forhold til overholdelse af disse udvalgte lovgivninger, hvor alle leverandører mødes med samme krav.

Da Grundfos sælger sine produkter globalt og har mange leverandører og fabrikker, var der behov for en bedre understøttelse af denne proces.

Undervejs i projektet opstod yderligere udfordringer, idet en af IT leverandørerne fjernede understøttelse af kritisk funktionalitet på en platform, og Grundfos var derfor tvunget til at finde en alternativ leverandør midt i forløbet.

Grundfos logo

Løsning

Med udgangspunkt i Grundfos’ styklister (BOM) bedes leverandørerne af underkomponenter og materialer om at indrapportere overholdelse i forhold til relevant kemilovgivning.

Indrapporteringen sker på en cloudbaseret 3. parts løsning. Disse data samles sammen til et certifikat pr produkt pr lovgivning.

Den valgte IT løsning er ny i markedet og som first mover var Grundfos nødt til at investere ressourcer i test og verificering af løsningen og de stamdata løsningen er baseret på.

Efter et intensivt implementerings- og test forløb kunne projektet aflevere en fuldt fungerende løsning med en tilhørende forretnings og IT-mæssig supportorganisation.

 

Resultat

Gennem en fælles indsats fra Grundfos organisationen og IT afdelingen lykkedes det at finde og fjerne de største fejl og mangler i løsningen – både på IT og data siden.

Grundfos er nu ved at indhente data fra leverandørerne og forventer at kunne svare på kundehenvendelser langt hurtigere end tidligere.

Samtidig vil løsningen bidrage til produktudvikling, leverandørsamarbejdet og vedligeholdelse af stamdata gennem større transparens.

Projektet blev igangsat 2015 og blev afleveret succesfuldt ved udgangen af 2016.