McBride udvider produktionen for at følge med kundernes efterspørgsel

Når mersalg kræver øget produktion – en positiv udfordring

Den danske del af McBride har landet ordrer, som kræver justeringer og forøgelser i produktionen – det kræver hurtig og effektiv omstilling.

McBride stod med en positiv udfordring: en ordreforøgelse, der krævede udvidelse af produktionen. Og ikke kun en udvidelse af produktionens størrelse, men også håndtering af specielle råvarer, som kræver særlig behandling og opbevaring.

Læs om, hvordan McBride og kaastrup|andersen arbejdede sammen om at øge produktionen.

Om McBride
Rengøringsprodukter til hverdagsbrug, lavet af eksperter.
McBride er Europas førende producent og leverandør af `Private Label` og `Kontraktfremstillede` produkter til rengøring af både privat husholdning og til det professionelle marked.

 

Vil du høre mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Gennem hele analyse- og planlægningsfasen var projektlederen fra kaastrup|andersen guld værd: Vi var slet ikke endt samme sted, hvis han ikke havde bundet det hele sammen.

Ole Sillasen, Plant Manager, McBride Denmark

Udfordring

McBrides succes på salgsfronten gav ekstra opgaver: En udvidet ordre fra en af deres eksisterende kunder krævede en opskalering og omlægning af produktionen grundet brugen af specielle råvarer i den nye ordre. McBride havde allerede erfaring med håndtering og produktion med de specielle råvarer, men den erfaring lå omkring 10 år tilbage, så krav til kvalitetssikring og retningslinjer for håndtering var skærpet betragteligt siden da.

McBride havde selv de fleste faglige kompetencer til at tilpasse og øge produktionen, men de mange opgaver, der skulle udføres, var ikke nemme at få overblik over.

De tre overordnede opgaver, som udgjorde det grundlæggende projekt, var:

  • Opgradering af selve produktionsudstyret, både i forhold til indkøb, installation og alt det omkringliggende: porte, kraner etc.
  • Etablering af procedurer, for eksempel sikkerhedsprocedurer i forhold til ætsende råvarer samt overblik over nye krav
  • Detaljeret planlægning og design af testproduktion, herunder både styring af testforløb og kvalitetssikring af forløb og produkter

McBride logo

Løsning

Første skridt var at få indsamlet det rette informationsgrundlag for at kunne detaljere opgaverne i etableringen af det nye produktionssetup. Konsulenterne fra kaastrup|andersen startede med at indsamle de mange to-do-lister, som medarbejdere havde lavet for at holde styr på deres egne, lokale opgaver i projektet. Den eksisterende produktion blev samtidig grundigt gennemgået, og de forskellige interessenter i McBride blev inddraget for at bidrage med deres viden og erfaringer.

Al den indsamlede information dannede grundlag for en overordnet projektplan. Det var vigtigt, at projektplanen var (teknisk set) tilgængelig og letforståelig, så den blev skabt i et lettilgængeligt og enkelt onlineværktøj. Det betød, at alle de involverede havde let adgang til planen, og at løsningen ikke var kompliceret og krævede projektlederkompetencer. Den lettilgængelige projektplan fungerede som et stærkt fundament for den daglige opfølgning på opgaver, for det samlede overblik og for projektets fremdrift.

Det blev tydeligt, at projektdeltagerne fra McBride hurtigt var selvkørende: Med den klare plan, skarpt definerede opgaver og en tydelig ansvarsfordeling overtog projektgruppen ansvaret for eksekveringen, og kaastrup|andersens konsulenter kunne trække sig fra projektet efter 6 ugers intensiv indsats.

Resultat

McBride har etableret det nye produktionssetup og er dermed kommet i mål med projektet – indenfor de fastsatte økonomiske og tidsmæssige rammer. Både produktionsudstyr, procedurer og testproduktion er på plads, så de første ’ægte’ leverancer nu produceres.

For ledelsen i McBride er det helt tydeligt, at det indledende afdækningsarbejde, overblikket og planlægningen var centralt for, at McBride-medarbejderne kunne udnytte deres egne faglige kompetencer for at bringe projektet i mål: Da først rammerne var sat, kunne projektgruppen selv eksekvere på alle leverancer.

Konsulenterne fra kaastrup|andersen så tilfredse med fra sidelinjen, idet planen om at gøre McBrides projektgruppe selvkørende lykkedes over al forventning og før tid: Konsulenterne var tilknyttet projektet i 6 uger, og herefter skete den endelige overdragelse til McBride.

Hvordan ser det ud med din produktion? Trænger den til opskalering – eller nedskalering? Og har du overblikket over, hvad der skal til?
Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med en (endnu) mere effektiv og rentabel drift, der passer til jeres markeds behov.

Kontakt Flemming på +45 7027 7719 eller fmj@kaastrupandersen.dk.

Hent casen som pdf

Vil du udskrive, gemme eller videresende casen til en kollega? Klik herunder, og hent casen som pdf.

Hent casen her

Vil du høre mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig