Fra svingende produktkvalitet til stabile processer

Forbedret Kundetilfredshed og færre omkostninger

Leverancer til aftalt tid og fleksibilitet i virksomhedens Supply Chain er vigtigt. Det er dog også helt centralt, at kvaliteten af det produkt kunden modtager, som minimum modsvarer det forventede.

kaastrup|andersen har hjulpet en global virksomhed med at spare et markant millionbeløb og har samtidig øget produktkvaliteten med det resultat, at slutkundens tilfredshed er stærkt forbedret.

Der er mange faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af et produkt – både faktorer, som virksomheden selv er herre over i forbindelse med produktionen, men også faktorer, som kontrolleres af de forskellige samarbejdspartnere, der håndterer produktet undervejs fra leverandør til kunde.

I samarbejde med kunden udarbejdede kaastrup|andersen et omfattende program. Det indeholdt konkrete handlingspunkter, som ledte til forbedret adfærd og optimerede processer i både produktionen, såvel som i håndtering af produkterne under transport. kaastrup|andersen eksekverede programmet, som har resulteret i en stærkt forbedret bundlinje for virksomheden.

Læs hele casen herunder.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Virksomheden er en større succesrig industriel virksomhed med global produktion og Supply Chain. Efter en årrække med højt fokus på at sikre markedsandele, valgte virksomheden at gøre en målrettet indsats for at sikre stabile processer i den udadgående Supply Chain. Målet var at forbedre kundeoplevelsen i form af højnet kvalitet, samt at øge bundlinjen blandt andet ved at reducere omkostninger til reklamationer.

Den produktkvalitet, som fabrikkerne leverede, havde lidt under de høje vækst- og leverancekrav i den tidligere strategi. Samtidig forstod de forskellige aktører og samarbejdspartnere i logistikleddet (transporten af produkterne) ikke altid at håndtere produkterne korrekt.

Supply Chain

Løsning

Første skridt i arbejdet var en grundig analyse, som resulterede i en Business Case, der viste store besparelsespotentialer. På denne baggrund etablerede kaastrup|andersen sammen med virksomheden et program, og udarbejdede samt eksekverede et forbedringsforløb. Programmet tog afsæt i konkrete observationer og adresserede adfærd, instrukser, manualer m.v. både internt i virksomheden, og hos eksterne samarbejdspartnere og leverandører.

I samarbejde med de mange involverede interessenter i virksomheden blev der formuleret en række produkt- og håndteringsspecifikke handleplaner og konkrete checklister. Fokus var på de forskellige risiko- og ansvarsovergange mellem aktører i kæden fra fabrik til kunde.

Der blev nedsat arbejdsgrupper fra de involverede afdelinger på tværs af den samlede Supply Chain. Alle leverancer blev tjekket med hjælp af tjeklisterne og svarene blev fotodokumenteret og indsamlet digitalt for at understøtte årsagsanalyser og beslutninger om forbedringstiltag. Den digitale opsamling muliggjorde en høj grad af transparens i forhold til leverandørerne og øgede chancerne for at opnå kompensation ved skader som følge af fejlhåndtering under transport.

For at sikre overblik afholdt programledelse og arbejdsgrupper ugentlige møder for at prioritere forslag til korrektion af forkert adfærd eller upræcise instruktioner. Møderne skabte kontinuerlig fremdrift i forhold til at forbedre og sikre produktkvaliteten og øge kundetilfredsheden.

Ejerskabet af programmet var placeret på direktionsniveau. Forankringen hos topledelsen var afgørende, da programmet krævede adfærdsændringer i store dele af kundens organisation og hos eksterne leverandører og transportpartnere. Styregruppemøderne var således med deltagelse af repræsentanter fra direktionen, funktionsansvarlige samt programchefen fra kaastrup|andersen.

Resultat

Slutkunderne bekræftede virksomhedens egne målinger på de opnåede forbedringer. Resultaterne er tydelige: Fra at cirka halvdelen af de leverede produkter var fejlbehæftede og skadede, så bliver over 95% af leverancerne i dag leveret fejlfri til kunderne.

Virksomheden forbedrede sin bundlinje permanent med et stort millionbeløb. Forbedringerne er forankret i processer, instrukser og manualer, samt ikke mindst i en øget bevidsthed blandt medarbejderne og leverandører om, at adfærd påvirker kvalitet og kundetilfredshed.

kaastrup|andersen stod for ledelsen af programmet og sikrede involvering af topledelsen – dermed blev det store besparelsespotentiale indfriet og kundens bundlinje styrket betydeligt.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig