Internet of Things – i praksis

Internet of Things i en produktionsvirksomhed

Internet of Things er et af tidens store buzz-words, men hvordan kan vi sikre, at det skaber værdi for kunderne – og for forretningen?

Hvis Internet of Things skal give mening for en stor virksomhed som Grundfos, er det nødvendigt at skabe en solid og fremtidssikret it platform, der kan understøtte digitalisering af en bred vifte af kendte og endnu ukendte produkter. I arbejdet med at opbygge it platformen skal der både tænkes på datastrukturer, integrationer og, ikke mindst, brugergrænseflader, for at sikre, at kravene fra både forretningen og kunderne skal opfyldes.

Der er også et behov for en høj grad af fleksibilitet i projektet, så man løbende kan justere på krav og mål for at imødekomme ændringer markedet. Projektet ledes derfor agilt, hvilket blandt andet betyder, at funktionaliteten løbende testes i tæt samarbejde med kunder, som indgår i pilotforløb.

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Nye teknologier giver nye spændende muligheder, men der skal et forarbejde til, før man kan udnytte dem til at skabe værdi for kunderne – og for forretningen. Grundfos arbejder målrettet og intensivt med udvikling af deres it platform til understøttelse af digitalisering af eksisterende produkter.

Etableringen af it platformen til understøttelse af Internet of Things er central i Grundfos’ digitaliseringsstrategi. Forventningerne til platformen er høje, og der kommer hele tiden nye applikationer til, som også skal understøttes.

Det kan for eksempel dreje sig om specialiseret software, der løbende sender data om en pumpes status eller ydelse tilbage til serviceorganisationen.

De modtagne data skal håndteres og lagres, så de kan danne grundlag for rapportering eller automatisk handling. Mange af applikationerne har forskellige krav og fordringer til platformen, hvilket kræver et højt niveau af koordinering fra it projektets side.

Grundfos logo

Løsning

Selve it platformen baserer sig på Microsoft Azure og man arbejder med standardudvidelser og specialudviklede udvidelser for at understøtte kravene fra de mange applikationer.

Der skal både tænkes på datastrukturer, integrationer og, ikke mindst, brugergrænseflader, når kravene fra forretningen og kunderne skal opfyldes.

Det store it projekt kører som et agilt projekt og benytter sig af en rulleplan med løbende møder med centrale interessenter på tværs af organisationen, hvor en klart defineret proces sikrer en vurdering, prioritering og igangsætning af de enkelte udviklingselementer.

Det er vigtigt for Grundfos at teste funktionaliteten løbende i en realistisk sammenhæng og det sker i et tæt samarbejde med kunder, som indgår i pilotforløb. Pilotforløbene sikrer, at it platformen fungerer tilfredsstillende og samtidig bliver relevansen af de mange krav trykprøvet.

Resultat

Allerede nu er det tydeligt, at den agile tilgang er den rigtige: Den tillader, at projektet løbende kan tilpasse sig omgivelsernes krav. Forretningen kommer på banen tidligt i udviklingsprocessen og det betyder, at kravenes gyldighed sikres.

Det betyder også, at forretningen får værdi via drypvise leveringer af delfunktionalitet, selv om løsningerne endnu ikke opfylder samtlige krav.

Arbejdet stopper ikke med etablering af it platformen: Hastigheden af udviklingen i markedet kalder på løbende videreudvikling af platformen og konstant nytænkning for bedst at kunne udnytte nye muligheder og sikre, at Grundfos også i fremtiden vil være en globalt fremtrædende virksomhed.

kaastrup|andersen står for projektledelsen af it leverancen til platformsløsningen.

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig