Effektivt lager med Plan For Every Part

Trænger dit lager også til en effektivisering?

Hele virksomheden nyder godt af et tydeligt overblik over alle komponenter, der bevæger sig gennem værdikæden.

En større produktionsvirksomhed skulle designe og planlægge et nyt råvarelager i forbindelse med etablering af ny fabrik og produktion af en ny produktvariant. For at sikre en optimal produktion anbefalede kaastrup|andersen kunden at vælge tilgangen ’Plan For Every Part’ (PFEP), der skaber overblik over data og informationer om alle produkter og produktkomponenter, som indgår i værdikæden. Hvert enkelt element kan således følges gennem værdikæden og virksomheden får fuld transparens og forudsigelighed. kaastrup|andersens Plan For Every Part (PFEP) metode sikrede:

 1. Optimal indretning af lokation – med dataunderstøttet beslutningsgrundlag og skalérbarhed
 2. Optimal vareplacering, materialeflow og plukkeproces ud fra produktions-routing
 3. Komplet materialeforsyningsplan for produktvarianter uploadet i ERP
 4. Samling af alle materialers stamdata i én database til yderligere optimering af blandt andet ordremængder, leverandører og transport

Vil du høre mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Virksomheden stod uden et formelt lagerkoncept og skulle designe og planlægge et nyt råvarelager på en oversøisk lokation med afsæt i best pratices fra eksisterende lagerlokationer. På de eksisterende lokationer producerede virksomheden en ældre produktvariant, hvor lagerlayout og -processer var løbende tilpasset over tid, men udokumenterede.

Virksomheden havde ikke noget grundlag for beregning af ny lagerkapacitet og optimal vareplacering, og dataoverblikket var begrænset til den forudgående produktvariants stykliste, lokale Excel plukkelister samt viden hos enkeltpersoner.

Samtidig ville materialeforsyningsplanen ændre sig fra den ældre produktvariant. Dels på grund af brug af nye materialer i den nye produktvariant, men også fordi størstedelen af leverandørerne nu skulle fragte varer fra ét kontinent til et andet med indvirkning på incoterm, transportform, tolddeklaration, leveringstid, ordremængder etc.

Lageret samt forsyningsplan skulle overtages af et nyetableret logistikteam for regionen og stå klar inden første produktion.

Løsning

Med afsæt i etablering af en ny Bill of Materials (BoM) opbyggede kaastrup|andersen en Plan For Every Part (PFEP)-løsning til indsamling af nødvendige dataattributter til beregning af antal pallepladser, dimensionering af pallereoler og optimal vareplacering som for eksempel:

 • kvantitet
 • palle dimensioner
 • antal kolli pr. palle
 • vare- og minimumsbeholdninger
 • pluktype
 • outbound routing

70% af al data måtte etableres manuelt. Enten via go, look, see eller i tæt samarbejde med driften, som havde resterende andele registreret i deres datawarehouse. De gældende materialer på styklisten blev løbende opdateret gennem virksomhedens Engineering Change Management-proces.

Efter optegning af lagerindretningen udvidedes indsamlingen af nødvendige dataattributter i PFEP til brug for etablering af materialeforsyningsplanen som for eksempel:

 • leverandører
 • leveringstider
 • minimums ordremængder (MOQ)
 • afhentningsadresser
 • kølekrav
 • fareklasser
 • sikkerhedskoder (HS)
 • toldsatser

 

For at indsamle data faciliterede kaastrup|andersen hyppige forsyningsmøder, som blandt andet involverede Sourcing, Logistik, Indkøb, Transport og Masterdata. Materialer blev prioriteret i forhold til produktionsplanen og kritiske leveringstider, mens masterdata og produktionsordrer løbende blev uploadet i ERP-systemet.

Resultat

Lagerindretningen har fuld tredimensionel pladsudnyttelse og der er skabt kortest mulige ruter for de materialer, der plukkes oftest. Layoutet er endvidere områdeopdelt i forhold til type af pluk, så der bruges minimal gulvplads til kørselsgange og sikkerhedsniveauet lever op til alle gældende standarder. Lagerkalkulationen omfatter også en komplet lokationsopstilling for hvert materiale, der blandt andet tager højde for tungt gods eller ekstraordinære palledimensioner. Disse forskellige forbehold er ligeledes afspejlet i et fremtidigt inbound materialeflow i ERP. Pladsudnyttelsen tager også højde for uforudsete situationer (contingency) og der er fuld skalérbarhed til fremtidig vækst og trinvis investering i lagerreoler og maskinel i forhold til lokal produktivitetsudvikling.

PFEP er i dag koblet op på virksomhedens datawarehouse til yderligere optimering af varebeholdninger og forsendelsesomkostninger fra regionens logistikteam. Det kan for eksempel dreje sig om optimering af minimums ordremængder, godkendelse af lokale leverandører og bundtning af forsendelser i ISO-containere.

Har din virksomhed brug for et effektivt varelager? Har I velfungerende, men udokumenterede processer? Står I uden et brugbart kalkulationsgrundlag i forhold til kapacitetsbehov – og ønsker I at reducere varelagerets størrelse og øge omsætningshastigheden?

Giv Lars Glowienka et kald på +45 70 27 77 19 eller send en mail til lgl@kaastrupandersen.dk, så vi sammen kan se på, hvordan kaastrup|andersens PFEP kan styrke din virksomheds lagerindretning og materialeforsyning.

Vil du høre mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig