Kunsten at styre risici

Risikostyring

Hvis det indledende arbejde foregår i et smalt og begrænset forum er der stor risiko for...

Har du fokus på de mange risici, der findes, når du sætter projekter i søen? Og har du sikret dig, at rammerne er på plads? Det kan blive en bekostelig affære, hvis du ikke er klar til at imødekomme de risici, der bliver til reelle begivenheder.

Hvad er risici?

En risiko kan defineres som en usikker begivenhed, eller en hel række af begivenheder, der – hvis den/de opstår – vil få indflydelse på, om en virksomhed når sine mål. Begrebet ’risiko’ dækker over både sandsynligheden for at truslen indtræffer og omfanget af dens indvirkning på virksomhedens mål. Det er også vigtigt at huske på, at en risiko kan have enten en negativ eller en positiv indvirkning på målet.

Når vi taler om risici, kan det være en fordel at kigge på, om de har indvirkning på virksomhedens lang-, mellem og kortsigtede mål – det kan få stor betydning for, hvordan man vælger at håndtere dem:

  • De risici, der er forbundet med virksomhedens langsigtede strategiske mål kan være svære at pege på – og de bliver muligvis først synlige langt inde i fremtiden. Mange virksomheder har derfor en overordnet risikopolitik, som understøtter virksomhedens vision, mission og værdier. Risikopolitikken danner grundlag for egentlige risikostrategier, der er mere operationelle end risikopolitikken. Omgivelserne og markedet ændrer sig dog hele tiden og det er derfor vigtigt løbende at revurdere strategierne og de tilknyttede risici.
  • De mellemlange mål er ofte mål, som opfyldes gennem projekter og programmer, der udvikler forretningen. Her er beslutningernes fokus mere specifikt, især i forhold til tidsrammer og økonomi. Arbejdet med risici på dette niveau udmønter sig oftest i en specifik risikostrategi.
  • De kortsigtede, operationelle mål handler oftest om drift, men beslutninger om risici på dette niveau skal støtte opfyldelsen af de mellem- og langsigtede mål. På dette niveau ændrer risikolandskabet sig typisk relativt hurtigt, så skarp, løbende monitorering er vigtigt.

Begrebet ”Management of Risk” (risikostyring) omfatter alle de aktiviteter, der er nødvendige for at identificere og kontrollere eksponering for risici, som kan have indflydelse på gennemførelsen af en organisations forretningsmæssige mål.

Management of Risk: Guidance for Practitioners

Hvordan gør du?

Der findes flere forskellige metoder, der giver et godt grundlag for at arbejde med risikostyring. De basale trin i enhver tilgang vil omfatte de 4 skridt, som vises i figuren: Identificer, Vurder, Planlæg og Implementer.

Risikostyring proces

Det er ikke en tilfældighed, at skridtet ’Implementer’ peger videre på ’Identificer’. Processen er iterativ og bør foregå igen og igen for at sikre, at virksomhedens, projekternes og driftens risikohåndtering altid er tilpasset den aktuelle situation.

Det er helt essentielt, at man sørger for at inddrage de rette personer i arbejdet med risikostyring. Hvis det indledende arbejde foregår i et smalt og begrænset forum er der stor risiko for, at man ikke får identificeret samtlige potentielle, relevante risici. Vurderingen af de identificerede risicis alvorlighed kræver også perspektiver fra interessenter flere steder i virksomheden: Det er meget lidt sandsynligt, at en risiko kun vil få indvirkning på et isoleret område, hvis den indtræffer.

Hvad kan du opnå?

Der kan peges på en lang række umiddelbare, konkrete fordele ved at arbejde med risikostyring og implementere beslutninger, der kan imødegå trusler:

  • Færre pludselige – og uvelkomne – overraskelser
  • Mere effektiv udnyttelse af ressourcer
  • Mere forudsigelighed i leverancer
  • Reduktion af tid brugt på ’brandslukning’
  • Større sikkerhed for overholdelse af budgetter
  • Større (internt) fokus på at gøre tingene på den rette måde
  • Større (eksternt) fokus på at skabe effektive og holdbare strategier

Der er yderligere, mere skjulte fordele ved at arbejde med risikostyring. Alene det at bringe emnet frem i lyset kan skabe værdi, idet analyse og diskussion udforsker forskellige perspektiver på og tanker om virksomhedens mål, omgivelser og fremtid. En åben og konstruktiv tilgang til risikostyring kan således være med til at sikre, at forventningerne er afstemt på tværs i virksomheden.

Har I styr på de mange risici i farvandet omkring jeres projekter? I kaastrup|andersen har vi lang erfaring med både risikostyring og risikohåndtering - og vi arbejder også med scenarieplanlægning, så virksomhederne er godt rustede til at håndtere både eksterne og interne påvirkninger. Kontakt os, og lad os sammen se på, hvordan vi gør jeres projekter - og jeres virksomhed - mere robust og rentabel. Ring eller skriv til Lars Glowienka på lgl@kaastrupandersen.dk eller 4182 5925.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig