Videndeling med Opgaveledere

Kompetenceudvikling af nye ledere

I forbindelse med en større organisationsændring i en stor dansk produktionsvirksomhed blev der lavet en omorganisering, som også gav nye roller og ansvar til en del medarbejdere. Der blev skabt en ny rolle: Opgaveleder, i spændingsfeltet mellem projektleder og Teknisk ansvarlig.

En større dansk virksomhed havde efter en organisationsændringen et behov for, at nogle af de roller var ukendte for medarbejderne. Det drejede sig specifikt om nye Opgaveledere, der skulle støttes, guides og coaches – især de af dem, der tidligere havde haft mere tekniske roller.

kaastrup|andersen stod for et forløb, som leverede støtte til to Opgaveledere, som var nyudnævnte i stillingen. Støtten var forankret i konkrete opgaver, som de to Opgaveledere i dagligdagen selv skulle drive. Metoden bestod i løbende sparring og konkret hjælp til forberedelse af kommunikation til for eksempel styregruppemøde. Gennem hele forløbet fik de to opgaveledere samtidig opbygget deres projektlederværktøjskasse og -kompetencer og fandt sig til rette i deres nye rolle.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Efter organisationsændringen opstod der et behov for, at nogle af de nye Opgaveledere skulle støttes, guides og coaches – især de af dem, der tidligere havde haft mere tekniske roller.

kaastrup|andersen blev bedt om at støtte to Opgaveledere, som var nyudnævnte i stillingen. Støtten var forankret i konkrete opgaver, som de to Opgaveledere i dagligdagen selv skulle drive. Gennem et længere forløb fik de derved opbygget projektledelseskompetencer og fandt sig til rette i deres nye rolle.

Løsning

Forløbet lå i en fast struktur, der omfattede faste sparringsmøder. Her blev der arbejdet med at skabe fremdrift i de konkrete opgaver ved at benytte gængse projektværktøjer, samt organisationens egen procesmodel. Der blev sparret på flere forskellige typer af problemstillinger, både relateret til hårde leveranceorienterede og til bløde ledelsesorienterede udfordringer.

Frem mod gatemøder i projekterne sikredes fokus på at forberede en klar kommunikation baseret på fakta, hvor muligheder, risici, og en klar anbefaling skulle være på plads som en del af beslutningsgrundlaget.

Ved siden af den faste sparring arbejdedes der med brugen af projektværktøjer, og gøre disse praktisk funktionelle, tilpasset det konkrete behov, så værktøjerne blev tilstrækkeligt dynamiske til at kunne blive benyttet gennem hele opgaven.

Resultat

Organisationsændringer giver kun værdi, når rollerne udfyldes, som de er tiltænkt. Støtte, guidning og coaching af de to Opgaveledere har gjort, at de to medarbejdere er blevet mere bevidste om deres rolle, og har fået mere selvtillid i forhold til at lede og kommunikere fremdriften i deres opgaver.

De har oplevet et løft i både faglige og personlige kompetencer, og har været med til at sikre det forventede udbytte af organisationsændringen.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig