Sikkerhed

– når det brænder på

Sikkerhedsalarmer, der gør en forskel

Der kan opstå farlige situationer på hospitalet! Ascoms løsninger sikrer, at pleje- og servicepersonalet føler sig trygge og kan foretage effektive overfalds-alarmkald, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ascom står for leverancen af et alarmkaldssystem, der skal sikre, at medarbejdere på hospitalet kan få hjælp, hvis der skulle opstå en farlig situation i forbindelse med deres arbejde. Alarmsystemet skal kunne håndtere forskellige scenarier, så alarmer sendes til de kollegaer, der befinder sig i den umiddelbare nærhed af alarmstedet – og er i stand til at yde den nødvendige assistance.

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Nybyggeri og centralisering har bevirket, at Aarhus Universitetshospital (AUH) har brug for et nyt overfaldsalarmssystem til håndtering af overfaldsalarmer. Der er behov for et centraliseret system, så alle alarmer håndteres effektivt og ensartet, uanset hvor på hospitalets område de opstår. For eksempel bevæger servicevagterne sig rundt over hele hospitalet og vil få stor fordel af et nyt, samlet system.

Hospitalet er systemmæssigt delt op i tre store områder: Akutafdelingen, Psykiatrisk Center og det Somatiske Hospital. De forskellige områder har forskellige behov og derfor ikke samme krav til hvem og hvor mange personer, der skal kaldes og i hvilken rækkefølge.

Ascom logo

Løsning

Løsningen på AUH omfatter tre typer mobile enheder: Myco, som vist på billedet (alarmsender og modtager), WiFi tags (alarmsender) samt eksisterende mobiltelefoner med en Ascom applikation (alarmmodtager). Alle enhederne kommunikerer med det centrale system og den specialsoftware, der styrer de indkommende alarmkald og sørger for at sende dem til de rette brugere indenfor det nærmeste område.

To af områderne på hospitalet har valgt en opsætning, hvor et dobbelttryk på enheden udsender en alarm, som dirigeres til et givent antal kollegaer, der befinder sig i nærområdet. Det betyder også, at kollegaer, som befinder sig langt fra alarmstedet ikke vil modtage alarmen, selv om de, rent organisatorisk, er tilknyttet samme område.

Hvis alarmen ikke besvares, videresendes den til andre kollegaer. I det tredje område har brugerne ydermere mulighed for at signalere, at en central enhed på AUH skal kontakte politiet.

Softwaren er således central i forhold til at dække brugernes behov: Den fungerer som en alarm-agent, der sørger for at prioritere og sende alarmkald til de rette modtagere og sikrer, at ingen alarmer forbliver ubesvarede.

Ascom, Myco2

Resultat

Projektet står i dag med en veloverstået POC (Proof of Concept), som er godkendt af kunden. Der er stadigvæk en lang række opgaver i forhold til integration og tilpasning, men grundlaget for den endelige, helt færdige løsning er på plads. Systemet bliver implementeret i flere faser, med start i efteråret 2017, i et forløb, der strækker sig et år frem. Man har valgt at lade implementeringen følge de fysiske byggefaser, som Aarhus Universitetshospital har planlagt. Det giver en fordel, idet opsætningen af den it infrastruktur, der understøtter løsningen, kan udføres samtidig med færdiggørelsen af de nye bygninger.

kaastrup|andersen varetager projektledelsen for Ascom og arbejder tæt sammen med den store offentlige kunde.

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig