Serviceforretningen blev styrket med transparens og standardisering

Klare processer på tværs af Supply Chain sikrede bedre service til kunderne

Manglende dokumentation, ensretning og overblik skabte dårlige vilkår for udførelse af serviceopgaver i en stor industrivirksomhed – men det blev der rådet bod på med en pragmatisk analyse, der mundede ud i konkrete løsninger.

Gennemsigtighed og klare processer på tværs af Supply Chain har vist sig altafgørende for en af kaastrup|andersens kunder inden for industrisegmentet. Virksomheden er gået ind i et nyt forretningsområde, hvor de har tegnet servicekontrakter på produkter (maskiner), som ikke er produceret og leveret af virksomheden selv. Men de ’fremmede’ produkter kræver andre tekniske kompetencer og andre reservedele end virksomhedens egne. Den nødvendige viden om produkterne fandtes allerede i organisation, men var ikke synlig eller tilgængelig.  

Virksomheden oplevede derfor et stort behov for overblik og transparens i processer, roller og ansvar, både i selve serviceleddet, men også på tværs af hele værdikæden, da en lang række andre funktioner – for eksempel salg, finans og indkøb – også spiller vigtige roller, når serviceteknikerne skal udføre deres arbejde.  

Læs hele casen og få indblik i, hvordan virksomhedens serviceforretning blev styrket.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Kortlægningen af, hvor vores udfordringer ligger – og løsningerne på dem – har sikret kvaliteten af vores service til kunderne. Vi har styrket serviceforretningens rentabilitet og har nu et langt bedre samarbejde på tværs af vores funktioner.

Director
Serviceområdet

Udfordring

Når virksomhedens teknikere stod foran en serviceopgave, manglede de ofte tekniske arbejdsinstruktioner, reservedele og specialværktøjer. Det skyldtes, at den relevante dokumentation på de ’fremmede’ produkter ikke var tilgængelig, og det var svært for serviceteknikerne at finde ud af, hvilke kollegaer, der ville være i stand til at hjælpe med råd og videnOfte kunne de relevante informationer findes i andre enheder i organisationen, men uden transparens og struktureret videndeling blev dette ikke udnyttet. Du kan her læse om, hvordan transparens skaber effektivitet i hele organisationen. 

De mangelfulde informationer i servicefunktionen udmøntede sig samtidig i et reservedelslager, der ofte ikke kunne levere de efterspurgte reservedele – eller et overskud af reservedele, som ikke kom i brug. De mange uklarheder betød, at serviceopgaverne risikerede at blive forsinkede eller i værste fald aflyst, så de kontraktuelle forpligtelser overfor kunderne ikke blev overholdt. Serviceteknikerne brugte uforholdsmæssigt meget tid på opgaverne og oplevede dagligt store frustrationer over ikke at kunne udføre deres opgaver tilfredsstillende. 

Løsning

Virksomheden og kaastrup|andersen lagde ud med at analysere og kortlægge de forskellige arbejdssituationer og processer, og skabte derved et samlet overblik over de mange udfordringer i forhold til serviceopgaverne på de ’fremmede’ produkter. Omfang og indvirkning af hver enkelt udfordring blev vurderet, og den forventede virkning af en eller flere løsninger blev defineret 

Analysen leverede således et samlet overblik over, hvad der skaber støj, og hvor det giver mening at sætte ressourcer ind for at effektivisere og standardisere virksomhedens processer, samt hvordan det kan gøres. Analysens overblik og transparens gav samtidig momentum til at roller og ansvar er kommet godt på plads i organisationen, hvilket har skabet et bedre grundlag for vidensdeling. 

Resultat

Overblik og standardiseringen har skabt fundament for, at virksomheden nu er i stand til at levere bedre service til kunderne, til tiden og i den lovede kvalitet. Serviceforretningen er blevet mere rentabel, idet både spildtid og forkerte indkøb af reservedele er minimeret. 

Projektet har samtidig skabt grundlag for en ’go-to guide’, leveret et overblik over organisationens set-up og styrket samarbejdet på tværs af virksomhedens mange regionale forretningsenheder. 

kaastrup|andersen havde ansvaret for både projektledelse, analyse og løsningsudvikling.  

Formår din virksomhed at skabe transparens i forsyningskæden? Har du overblikket over de udfordringer, der opstår i forsyningskæden? kaastrup|andersen har stor erfaring med optimering af Supply Chain, og du kan læse mere om, hvad vi kan gøre for dig her. Vi er også gode til standardisering, der giver mening og opgavestyring, der styrker din forretning.

Hvis vi sammen skal se på, hvordan transparens i forsyningskæden kan hjælpe din virksomhed, er du også altid meget velkommen til at give Lars Glowienka et kald på +45 7027 7719 eller sende en mail til lgl@kaastrupandersen.dk.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig