Serviceforretningen blev stærkere

Overvågning og servicering af tredjepartsprodukter forenkles af et nyt værktøj

Kender du også til de udfordringer, der opstår, når der ikke er enighed om, hvordan man definerer et begreb, målepunkt eller en parameter?

En stor dansk produktionsvirksomhed overvåger og servicerer samme typer maskiner fra mange forskellige producenter og stod derfor med et voksende behov for at ensrette store mængder af begreber, definitioner og termer. En præcis håndtering af produkterne fra andre producenter er forretningskritisk, da fejl og inkonsistens kan forårsage skader for store beløb – og hvis man i organisationen ikke har klarlagt, hvordan de enkelte elementer beskrives, måles og håndteres, er der risiko for fejl i forhold til både integrationer mellem produkter, samarbejde med kunderne og service af de ’fremmede’ produkter. I et agilt samarbejde med kunden har kaastrup|andersen udviklet en databaseløsning, der fjerner alle de udfordringer, som kundens tidligere Excel-løsning bød på og dermed sikres fortsat skalering af den lønsomme serviceforretning.

Læs hele casen nedenfor.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Værdien af løsningen er åbenlys: Vi har styr på og kontrol over alle definitioner. Nu har vi meget lettere ved at håndtere vores serviceportefølje på en struktureret måde – og vi leverer et optimalt produkt til kunderne.

Produktansvarlig
OEM-området

Udfordring

Produktionsvirksomheden påtager sig blandt andet at overvåge og servicere sine kunders produkter, og det er ofte produkter (maskiner) fra andre OEM’er (Original Equipment Manufacturer). Det betyder, at medarbejderne i virksomheden skal forholde sig til – og arbejde med – at der er mange forskellige termer for komponenter, enheder og måleparametre, som egentlig er sammenlignelige, men som er navngivet og defineret forskelligt fra de forskellige producenters side.

Virksomheden stod med et enormt Excel-ark, som indeholdt alle de forskellige termer, koder og tags fra hver enkelt OEM. I praksis var det næsten umuligt at bruge og samtidig var der ikke styr på, hvem der kunne opdatere, og hvem der havde ansvar for de enkelte definitioner. Det var ret beset ikke muligt at sikre en ensartet kvalitet til kunderne på tværs af de mange forskellige produkter og kunder.

Kort sagt oplevede virksomheden et stadigt stigende behov for et struktureret overblik og styring: En løsning, der understøttede en standardisering af definitioner og brug af de mange forskellige begreber og termer.

Løsning

Kunden stod klar med overordnet vision og mål med løsningen. Efter en kort fase med en detaljeret kravspecifikation foregik udviklingen af løsningen i et agilt setup med en række delleverancer og løbende tilpasninger i et tæt samarbejde mellem nøglepersoner hos kunden og kaastrup|andersens udviklerteam.

Løsningen består af en database (cloudbaseret), der er tilpasset til kundens behov og krav: For eksempel er der indbygget en række workflows, som blandt andet sikrer, at ingen medarbejdere kan foretage en ændring uden at denne ændring godkendes af en anden person. Samtidig registreres alle ændringer, så det altid er muligt at spore, hvem der har ændret hvad og hvornår. Systemet sikrer også, at brugeren ikke taster forkert, når man opretter nye elementer eller foretager ændringer.

Brugerne tilgår systemet via en browser, og der er adgang til en række foruddefinerede søgninger og views i systemet. Brugerne kan også selv foretage specifikke søgninger og oprette nye views – og dele dem med de andre brugere.

Løsningen byder også på store forbedringer i forhold til resten af organisationen, som nu kan monitorere, når der sker ændringer i databasen. Alle informationer er altid opdaterede og tilgængelige for alle og kan benyttes i andre funktioner, der arbejder med produkterne fra de mange OEM’er. I praksis betyder det også, at de medarbejdere, der arbejder med produkterne fra andre OEM’er, ikke længere skal forholde sig til originaldokumentationen fra den enkelte OEM, men kan benytte de fælles definitioner, der ligger i den nye databaseløsning.

Resultat

Kunden har fået en løsning, der sikrer en knivskarp håndtering og ensretning af de mange begreber og termer fra de forskellige OEM’er. Det giver kunden en klar konkurrencefordel, da det er blevet både sikrere og nemmere at håndtere, integrere og servicere OEM’ernes mange produkter. Og løsningen er skalerbar – i modsætning til tidligere tiders Excel-ark.

Løsningen har en række daglige brugere, som sørger for mapning af tags mellem de forskellige sprog fra OEM’erne. Den store forretningsmæssige værdi ligger i, at resten af organisationen udnytter den struktur og transparens, som løsningen tilbyder, så hele virksomheden altid arbejder ud fra samme begrebsramme og definitioner.

Den agile tilgang til udviklingen af løsningen sikrede en optimal løsning med en fokuseret arbejdsindsats; mange små, løbende leverancer gav kunden mulighed for justeringer i forhold til både arbejdsprocesser, sikkerhed og grænseflader. Den agile tilgang (som du kan læse mere om her) sikrede samtidig, at kunden fik værdifuld funktionalitet ud af samarbejdet fra dag et. Udviklingen af løsningen fortsætter med udvidelse af funktionalitet og yderligere design af brugergrænsefladen.

kaastrup|andersen har udviklet løsningen og stået for projektledelsen af opgaven. kaastrup|andersen drifter og hoster også løsningen, indtil kunden har det organisatoriske setup på plads til at håndtere ejerskab og daglig drift.

Skal der også ryddes op i data, termer og sikres ensartethed i workflows i din virksomhed? Kontakt os og lad os sammen se på, hvordan vi hjælper dig til klarhed og styring – og skærper din forretning.

Læs også vores artikler om standardisering, hvor vi kigger nærmere på de mange fordele du kan hente, når vi træder et skridt tilbage og standardiserer, hvor det giver mening.

Du kan også downloade vores hæfte om agilitet og projektledelse her.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig