Sådan sikrer Grundfos båndbredden i deres digitale services

Dataforbindelsen er afgørende for kvaliteten af digitale services

Grundfos har en ambitiøs digitaliseringsstrategi – og optimerer nu produkternes dataforbindelser via en aftale med Telenor Connexion.

Grundfos’ fremsynede digitaliseringsstrategi handler blandt andet om IoT (Internet of Things), hvor Grundfos’ produkter ved hjælp af en dataforbindelse løbende kan sende driftsdata til en central cloud-løsning. Her analyseres de store mængder data og bruges til kunderne i form af digitale services og til Grundfos i form af viden om produkternes drift og anvendelsesområder. Transporten af de store mænger data kræver sikre og robuste (mobile) dataforbindelser, og Grundfos har derfor valgt at indgå et samarbejde med Telenor Connexion. kaastrup|andersen hjalp Grundfos med forretningsudvikling og implementering af processer og forankring af ejerskab for det nye forretningsområde i Grundfos, så aftalen med Telenor Connexion bringer optimal værdi og er med til at skabe fundamentet for Grundfos’ fortsatte vækst og succes.

Læs hele casebeskrivelsen nedenfor.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Samarbejdet med kaastrup|andersen om implementeringen har sikret, at vi i fremtiden kan realisere de forventede gevinster af aftalen med Telenor Connexion. Processer og ejerskab er på plads og vores organisation er klar til at skabe endnu mere værdi med vores digitale services.

Kurt Crone Jørgensen
Director, Global Enabling Products Program

Udfordring

Grundfos har en fremsynet digitaliseringsstrategi og arbejder blandt andet på, at flere og flere af deres produkter kan levere løbende driftsdata, som kunderne – og Grundfos – kan udnytte til at optimere produkternes ydelse, både på kort og lang sigt.

Kunden køber de fysiske produkter og betaler efterfølgende for digitale services, som for eksempel kan bestå i overvågning af et pumpesystem, så kunden for eksempel kan monitorere, om der er ved at samles for meget vand i et givent område. Andre eksempler på anvendelser kan være energioptimering på blandt andet hoteller, effektiv central styring af kommunal fjernvarme, driftsoptimering på produktionsanlæg ved overvågning med sensorer.

De mange data fra produkterne flytter sig dog ikke af sig selv: Der er brug for sikre, stabile og solide dataforbindelser mellem det enkelte produkt og den it-platform, som samler de store mængder data og giver mulighed for at bearbejde dem. Grundfos stod med et behov for at sikre denne dataoverførsel på global skala, så alle kunder oplever samme niveau af service og merværdi, hvad enten produktet fra Grundfos befinder sig i en storby i Asien, på en farm i Australien, i en ørken i Afrika eller på en bjergtinde i Andesbjergene.

Ud over det konkrete behov for sikring af datatransport bestod den anden del af udfordringen i at definere og implementere Grundfos’ processer og ejerskab for det nye forretningsområde, helt ned til praktiske elementer som: ’Hvem betaler for datatransporten?’ og ’hvordan supporteres løsningerne?’.

Hvordan skal et ’produkt’ som connectivity supporteres af de mange forskellige afdelinger i Grundfos organisationen? Nogle af de spørgsmål, som projektet arbejdede med handlede om placering af ejerskab og ansvar for produktet, budget og – ikke mindst – support af connectivity i forhold til en global kundegruppe.

Løsning

Grundfos har indgået en samarbejdsaftale med Telenor Connexion om ’managed connectivity’. Det betyder, at Telenor Connexions globale løsninger til transport af mobile data vil understøtte Grundfos’ globale IoT strategi og sikre, at data fra produkterne bliver samlet op og sendt til ’skyen’, hvorefter de kan behandles og skabe værdi.

Da aftalen var på plads, startede Grundfos et projekt, som havde til formål at sikre forankringen i Grundfos-organisationen, så slutmålet om ’idriftsættelse’ kunne nås, samtidig med at ansvar og processer for den fremtidige daglige drift skulle placeres. Projektet var således at produktudviklingsprojekt, der sørgede for forretningsudvikling og processer og arbejdet involverede en lang række interessenter fra alle dele af værdikæden i Grundfos – fra finans til indkøb, produktion, salg, service og it.

Det indledende informationsarbejde var grundlæggende, så de involverede og berørte interessenter var klar over både mål og indhold af løsningen. Et centralt punkt var derfor udpegelse af en produktejer, som i den fremtidige driftsituation vil være ansvarlig for både drift og løbende udvikling.

Projektet fungerede desuden som bindeled mellem Telenor Connexion og Grundfos i etableringen af samarbejdet og definerede og implementerede de processer, der i fremtiden skal sikre et tæt og effektivt partnerskab mellem de to store organisationer.

Grundfos logo

Resultat

Projektet er kommet godt i mål og har etableret det rette organisatoriske grundlag for det nye forretningsområde, som er grundlæggende for, at Grundfos kan drifte deres digitale services til kunderne. Aftalen og projektet betyder, at Grundfos nu kan bestille, sælge og drifte robuste mobile forbindelser til deres digitale services til kunderne globalt.

Projektet udgør en af grundstenene for, at Grundfos kan nå sin overordnede digitale strategi, som er med til at sikre, at Grundfos fastholder og konsoliderer sin globale position om en innovativ markedsleder inden for vandteknologi – og opfylder deres mission om at skabe banebrydende løsninger, der bidrager til global bæredygtighed, som forbedrer livskvaliteten for mennesker og tager vare på planeten.

kaastrup|andersen hjalp Grundfos med forretningsudvikling og varetog projektledelsen af implementeringen af aftalen med Telenor Connexion.

Fungerer dine digitale services som de skal – både for dig og for dine kunder? Og er din virksomhed klar, rent organisatorisk, til at håndtere nye digitale ydelser, så de skaber værdi?

kaastrup|andersen har stor erfaring med organisatorisk implementering af nye forretningsgange og produkter, som kræver, at store dele af virksomheden spiller med og tager del i forretningsudviklingen. Kontakt os og lad os sammen sætte fokus på, hvordan din virksomhed fortsat skaber vækst og udnytter de mange nye muligheder, der konstant dukker op.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig