Outsourcing giver plads til at fokusere på kerneopgaverne

Outsourcing skaber stor værdi – når implementeringen er under kontrol

En af kaastrup|andersens kunder tager skridtet og outsourcer produktionen af over 900 reservedele og komponenter, så virksomhedens unikke kompetencer kan udnyttes i kerneopgaverne i stedet.

Virksomheden vurderede, at der var mange ressourcer at spare ved at undlade at bruge kræfter på reservedele, der kun skal produceres i små mængder og i stedet udnytte produktionskapaciteten til at producere nye produkter i større styktal. Virksomheden har derfor valgt at outsource dele af deres reservedelsproduktion til en række producenter. Implementering af en outsourcing-proces er en kompleks opgave; virksomheden er nået i mål og har samtidig samlet erfaringer og viden, som nu danner grundlag for en best-practice-model, der gør det lettere for virksomheden at etablere outsourcing-løsninger i andre områder af både produktion og servicefunktioner.

Læs med her og få inspiration til, hvad I skal være opmærksomme på, hvis I overvejer at outsource.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Det grundige arbejde med analyse, overblik og sikring af kvalitet og dokumentation gør vores outsourcing både effektiv og sikker

Projektejer

Udfordring

Det berørte område i virksomheden er ansvarligt for over 900 reservedele. Produktionen af de mange reservedele er afhængige af specifikt værktøj og komponenter, testudstyr og andet materiel. Outsourcing af produktionen kræver derfor et komplet og gennemgribende overblik, så der er sikkerhed for, at alle elementer er beskrevet i dokumentationen til de nye producenter, der varetager outsourcingopgaven. Begge parter har dermed vished for, at leverandøreren har det nødvendige udstyr og materialer til at producere produkterne i den rette kvalitet. Den yderste konsekvens af et manglende overblik er, at virksomheden risikerer et internt produktionsstop (på grund af mangelfulde eller manglende reservedele), og det er omkostningsfuldt.

Outsourcing af produktionen er afhængig af, at den nødvendige dokumentation kan fremfindes internt i virksomheden: Hvis den nødvendige dokumentation ikke eksisterer, er der risiko for, at reservedelene ikke kan produceres korrekt af leverandørerne. Og i nogle tilfælde findes der ingen dokumentation, så her ligger en opgave i at udforme den. Masterdata fra både virksomheden selv og eventuelle underleverandører, der leverer delkomponenter til en given reservedel skal samtidig indgå i dokumentationen. Når outsourcingprocessen er implementeret og leverandøren producerer de mange reservedele, skal det desuden sikres, at data tilflyder den outsourcende virksomhed igen, så man her har fuld kontrol over sin produktion.

Der er dermed mange detaljer at være opmærksom på, og mange faldgruber på vejen mod den fulde outsourcing af de cirka 900 reservedele.

Løsning

Outsourcingprojektets mål falder i flere dele:
• Et komplet overblik over alle reservedelenes komponenter og dokumentation for disse; herunder en plan for, hvilke reservedele, der skal outsources, samt i hvilken rækkefølge det skal foregå
• Sikring af, at de nye leverandører kan levere i den rette kvalitet, mængde og til tiden; herunder sikring af, at virksomheden ikke løber tør for en given reservedel
• Etablering af klart og tydeligt ejerskab for hvert enkelt produkt og dets dokumentation
• Klarlægning af ansvar og guidelines for Operations & Maintenance efter projektets afslutning (fra både virksomheden og leverandørernes side)
• En klart defineret proces for, hvordan outsourcingopgaver fremover skal forløbe

Projektet varetager således en analyseopgave, der danner grundlag for en videre forretningsmæssig og operationel vurdering af, hvordan outsourcingprocessen bedst kan foregå. Med denne vurdering i hånden står projektet for selve implementeringen af oursourcingen: Hver enkelt af de mange komponenter gennemgås med den/de kommende leverandør(er), så alle parter er sikre på, at leverandørerne kan producere komponenten som ønsket, og at den nødvendige dokumentation er til rådighed.

Projektgruppen samler og konsoliderer løbende deres erfaringer med processen, så målet med etablering af en klart defineret outsourcingproces nås – til fremtidig gavn for resten af virksomheden.

Resultat

Outsourcingen skaber plads i den løbende produktion til nye produkter, der skal køres i store styktal; det øger effektiviteten på fabrikken, produktionskapaciteten udnyttes langt bedre og lønsomheden stiger. Projektet etablerer alternative og fleksible forsyningskæder til de ældre dele, der indgår i de forpligtigelser, som virksomheden har overfor kunderne.

Samlet set betyder det, at virksomheden skruer op for deres produktion – og leverancer – af nye produkter samtidig med, at virksomhedens serviceforretning, der er aftager af reservedelene, får en klart defineret og fokuseret forsyningskæde, der leverer de krævede produkter.

Projektet har samtidig skabt en proces for, hvordan outsourcing generelt skal foregå i virksomheden. Dermed er fundamentet for potentiel fremtidige outsourcing af opgaver andre steder i virksomheden lagt, så fokus kan skærpes og forretningsmulighederne udnyttes bedre.

kaastrup|andersen har ansvaret for projektledelsen af projektet.

Overvejer din virksomhed også at outsource opgaver? Har du overblikket over, hvordan det gøres og hvad det kræver? Tag et kig på et par andre projekter, vi har håndteret i samarbejde med vores kunder: Outsourcing løste dårlig effektivitet og pladsmangel og Kapacitetsudfordring løst via outsourcing. Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om dette kan være et godt strategisk træk for din virksomhed.

Giv Lars Glowienka et kald på +45 70 27 77 19 eller send en mail til lgl@kaastrupandersen.dk, så vi sammen kan se på, hvordan outsourcing kan hjælpe din virksomhed.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig