Dagrofa gør klar til fremtiden

Fremtidssikring af IT infrastruktur i butikkerne

Dagrofa har fokus på at levere en god oplevelse til deres kunder i butikkerne - og det kræver en stærk infrastruktur

Dagrofas købmænd opererer i et marked, hvor forbrugernes forventninger til service stiger hele tiden – for eksempel i forhold til WiFi-adgang i butikkerne. KFI erhvervsdrivende fond valgte gennem Dagrofa IT at tilbyde købmændene at deltage i et centralt styret projekt, for at fremtidssikre butikkerne i forhold til IT. Projektet omfattede renovering af kabling og etablering af en stor mængde netværksudtag, så fremtidige behov for digitale produkter og adgang til internettet blev dækket. Samtidig indebar deltagelse i projektet, at butikkerne efterfølgende indgår i en serviceaftale, hvor Dagrofa IT tager sig af monitorering og servicering af udstyret i butikkerne – til gavn og glæde for både butik og Dagrofa IT.

Lars la Cour, Dagrofa

"Vi konstaterede hurtigt, at vi havde behov for ekstra ressourcer i en periode for at kunne levere fremdrift, kvalitet og en fremtidssikret IT-infrastruktur i butikkerne. Derfor valgte vi at trække på kaastrup│andersen i en periode for at skalere vores organisation op."

Lars la Cour
IT Support Chef, Dagrofa Koncern IT

Udfordring

Dagrofa havde identificeret et behov for at fremtidssikre deres mange butikker i forhold til IT. De tre primære grunde til at arbejde med fremtidssikring var 1. større driftstabilitet, 2. forberedelse til brug af elektroniske hyldeforkanter og WiFi til kunderne i butikken samt 3. højnelse af IT-sikkerheden i hele økosystemet. 70 butikker meldte sig klar til at gå i gang med arbejdet. Projektets scope var renovering af kabling, for eksempel til/fra kasser, etablering af udtag til access points og elektroniske hyldeforkanter, installation af nye switches og rackskabe. Der var forskel på de enkelte butikkers eksisterende standard, så hver butik skulle modtage en skræddersyet ydelse fra leverandøren.

Dagrofa logo

Løsning

Første skridt i projektet var at informere de 70 butikker om selve forløbet, hvorefter forskellige leverandører blev bedt om at komme med bud på opgaverne. Udbudsprocessen gav projektet mulighed for prissammenligninger og et godt udgangspunkt for prisforhandlinger med leverandørerne. Projektet tog teten i forhold til ledelse, styring af processen og kvalitetssikring, i modsætning til tidligere, hvor de enkelte købmænd ofte havde benyttet sig af lokale leverandører og installatører. I alle butikkerne blev kablingen renoveret, antallet af netværksudtag øget drastisk og der blev installeret rackskabe, så alle switches og hardware fik en central og sikret placering. De 70 butikker er desuden indtrådt i en ny serviceaftale med Dagrofa IT, som betyder, at Dagrofa IT sørger for overvågning og service af switche og IT-systemer i butikkerne.

Resultat

Butikkerne er nu klar til en fremtid, hvor de kan levere endnu bedre kundeoplevelser i butikkerne. Projektet har tilvejebragt synergi og stordriftsfordele og, ikke mindst, gjort det nemt for den enkelte købmand. Førhen købte købmændene ofte selv IT-udstyr og stod således med problemer, når der opstod fejl eller udfordringer med udstyret. Den centrale styring og overblik bibringer dermed både sikkerhed, effektivisering og proaktiv driftsstabilitet.

Projektet har desuden givet Dagrofa IT et vidensløft i form af etablering af ’best practise’ for denne slags projekter samt et stor datagrundlag for lignende processer hvilket giver gode muligheder for at tilbyde butikkerne højere kvalitet til den bedste pris.

kaastrup|andersen leverede projektledelse til projektet.

Dagrofa optimerer kabling