En frugtbar innovationsproces kræver styring, struktur, facilitering og, ikke mindst, et skarpt fokus på målet og opnåelse af værdi. Det er vores erfaring, at et initiativ, projekt eller program giver mest værdi i en virksomhed eller organisation, hvis man allerede fra første færd er i stand til at tænke innovation ind i processen, som en bærende del af konceptudviklingen.

kaastrup|andersen har skarpt fokus på innovation som en af forudsætningerne for vækst og udvikling. Vi har valgt at uddanne vores konsulenter i innovationsprocesser og sikrer vores løbende kompetenceudvikling indenfor området, blandt andet gennem deltagelse i netværk, så vi altid har fingeren på pulsen og er i stand til at bidrage med løft på innovationsområdet.

Hvordan gør vi det i kaastrup|andersen?
Vi sætter holdet, styrer processen, skaber rammerne og sikrer fremdrift, så du får værdi ud af din innovation. Vi faciliterer processen fra start til slut i en LEAN-baseret tilgang, der hele tiden giver deltagerne et visuelt overblik.

Vi ved, at du og dine medarbejdere er eksperter på jeres område, så vores ambition er at få det bedste ud af jeres viden, historie og kendskab til markedet. Vi sætter tingene i perspektiv ved blandt andet at trække på vores egne erfaringer fra en lang række brancher og virksomhedstyper, bringe nye vinkler på banen og understøtte den vision, I har som virksomhed.

Kort sagt:

  • Vi faciliterer innovationsarbejdet – og sørger for løbende fremdrift
  • Er eksperter på metoden og processen – og sætter rammerne for arbejdet
  • Vi er neutrale i forhold til indholdet – og holder så at sige med alle perspektiver
  • Vi sikrer en fælles meningsskabelse – og skaber dermed kvalificerede og holdbare løsninger
  • Vi overfører vores kompetencer til jer – og sætter jer i stand til selv at drive innovationsprocesser