Data Management og Business Intelligence

Få øjeblikkelig effekt af data med intelligent data management og indsigtsfuld business intelligence

Data management og governance danner grundlaget for en rigtig og overskuelig BI-rapportering, som giver dig evnen til at træffe faktabaserede beslutninger, som er afgørende for at din virksomhed bliver succesfuld.

Data governance har fokus på at sikre høj datakvalitet igennem hele virksomhedens værdikæde – data skal være korrekte, komplette, godkendte, tilgængelige, brugbare, konsistente og sikre. Når data har den ønskede kvalitet, kan jeres arbejdsprocesser køre som planlagt og forventet på den rigtige måde. Du undgår usikkerhed og tvivl i processerne, undtagelseshåndtering, processtop, og i værste fald fejl i processerne.

BI-løsninger kan også bruges til at forbedre jeres effektivitet, da automatiserede processer som rapportering, analyse og dataintegration frigiver tid og ressourcer.

Microsoft har med Power BI en af de mest effektive løsninger til at gøre komplekse virksomhedsdata tilgængelige og forståelige. Med Power BI kan du hurtigt kombinere dataanalyse, rapportering og visualisering – og på den måde få indsigt i dine forretningsaktiviteter i realtid. Uanset hvilke datakilder og applikationer du anvender, kan du bygge Power BI ovenpå og dermed opnå indsigt på tværs af virksomhedens applikationer.

Du kan få hjælp til:

Vi er eksperter i håndteringen af data og at få sammenspillet mellem medarbejdere, teknologi, systemer og arbejdsprocesser til at fungere optimalt. Og med data management på plads kan vi hjælpe dig med at frigøre komplekse data, bearbejde dem gennem analyser og videreformidle dem på en enkel måde, så din virksomhed kan handle på informationen.

Vi leverer skræddersyede løsninger tilpasset din virksomheds behov og krav – fra effektiv datafangst og overskuelig data governance til indsigtsfuld business intelligence. Disse løsninger kan vi bl.a. basere på Microsoft Power BI og Power Apps. Lad os hjælpe dig med at indfri potentialet i din virksomhed ved at bygge bro mellem data og beslutninger.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig