Sporingsenheder

Kender du til sporingsenheder?

Sporingsenheder, tags, ticks, tracker, GPS… Der er mange forskellige betegnelser og typer i spil, når vi vil spore udstyr og maskinel.

Det giver god mening at bruge lokaliseringssystemer til at holde styr på værktøj, maskiner, biler eller andre former for udstyr i et væld af forskellige sammenhænge i langt de fleste brancher. De forskellige enheder og teknologier har hver deres egenskaber og egner sig til bestemte brugssituationer.

Læs med og få indblik i nogle af begreberne. Du kan også læse mere om, hvordan vi bruger teknologierne i vores kajoule-løsning.

Bluetooth – kort fortalt

Enhederne er små, så de fungerer godt, hvor der ikke er meget plads til at montere enheden, for eksempel på håndværktøj. Størrelsen gør den også let at montere sikkert på større emner, som trailere eller biler
Bluetooth-enhederne kan ikke selv sende data: De er afhængige af, at en anden enhed, for eksempel en mobiltelefon eller en stationær enhed, kan sende data om placering videre til et system, for eksempel i skyen
Hvis enheden, der skal sende data videre fra Bluetooth-enheden, er en mobiltelefon, skal den typisk befinde sig inden for 30 meter af Bluetooth-enheden
Enheden, der skal sende data videre fra Bluetooth-enheden, skal have tændt for sin Bluetooth-forbindelse
Bluetooth-enheder baserer sig typisk på BLe-standarden, som har fokus på lavt batteriforbrug

Bluetooth i vores kajoule-løsning

kajoule fungerer automatisk med en app. Det betyder, at brugeren ikke skal foretage sig noget – det er app’en, der samler data fra Bluetooth-enhederne og automatisk sender til kajoule-systemet.

kajoule app’en på mobilen søger selv via Bluetooth efter enheder i nærheden. Når app’en ”ser” en enhed, sender mobilen data om GPS-lokation, tidspunkt samt hvem, der har ”set” enheden. Data om placeringen sendes til kajoule-systemet, der ligger i skyen.

Når brugeren har brug for at vide, hvor et givent stykke udstyr befinder sig, vælges det ønskede udstyr i app’en. App’en viser, hvor udstyret befinder sig og hvem, der sidst har ”set” det og hvornår. App’en gør det også muligt at ringe til personen, der har ‘set’ udstyret, med et enkelt klik.

kajoule er udviklet, så brugere fra forskellige firmaer kan hjælpe hinanden. Det betyder, at en bruger fra firma X, der kommer i nærheden af en enhed, der tilhører firma Y, automatisk indsender data om Y-enheden. X-brugeren kan dog ikke se, at dette sker, for det er kun Y-brugere, der har adgang til at se data om Y-enheder i deres system. Hvis bruger X’s mobiltelefon leverer data om Y-enheder, vil det ikke fremgå i bruger Y’s liste, hvem der sidst har ”set” Y-enheden. Jo flere brugere, der benytter kajoule, jo flere vil opsamle og videresende data. Det betyder, at vi får en stærk, præcis og til alle tider opdateret monitorering af enhederne. Tanken er, at vi kan hjælpe hinanden – når app’en alligevel er aktiv og opsamler information.

GPS – kort fortalt

GPS-enheder sender selv data om sin position til et system, for eksempel i skyen
Enheden sender ikke data hele tiden, men aktiveres med et bestemt interval
Frekvensen af afsendelsen af data indstilles ud fra hvor ofte, man ønsker ny information om positionen af enheden
GPS-enheder kræver et abonnement for at kunne benyttes (som et data-mobilabonnement)
GPS-enheden bruger mere strøm end Bluetooth-enheden og har indbygget batteri. Den kan også leveres med en ekstern strømforsyning, så batteritiden ikke har den store indflydelse

GPS i vores kajoule-løsning

I modsætning til Bluetooth-løsningen, så sender GPS-enhederne selv deres data til kajoule-systemet i skyen. Når brugeren vil se, hvor en given enhed befinder sig og søger i app’en, modtager app’en lokations-informationerne direkte fra kajoule-systemet i skyen. Med en GPS-løsning giver kajoule-app’en således ikke brugeren information om, hvem der sidst har været i nærheden af enheden.

Nyt på vej: Narrowband-IoT Mastetriangulering (NB-IoT)

Der er nye enheder på vej, der overordnet fungerer på samme måde som GPS’er, men som ikke bruger satellitkommunikation. Her får man positionen ved at triangulere mellem 4G sendemaster. (ved ikke at bruge satellitkommunikation)Det sparer væsentligt på batteriforbrug og gør det muligt at opsamle en position i de tilfælde, hvor satellitkommunikation har sine begrænsninger såsom inde i bygninger, containere mm. Kontakt os gerne for mere viden om NB-IoT Mastetriangulering og enheder til brug af dette.

kajoule - kort fortalt kajoule

  • kajoule-løsningen servicen består af en app samt et system i Azure (”skyen”).
  • kajoule kan kommunikere ved at bruge både Bluetooth og GPS ticks. Med Bluetooth-løsningen sker kommunikation via app’en og med GPS-løsningen sker det direkte til skyen og udenom app’en.
  • Med Bluetooth-løsningen søger App’en på mobilen søger via bluetooth efter ticks i nærheden og vil ”se” disse i en radius op til 10-30 meter alt efter omgivelserne. Når de ”ses”, gemmes GPS position, navn (hvis oplyst) og tidspunkt på den ”sete” tick i kajoule-systemet i skyen.
  • Med GPS-løsningen sender GPS-enheden selv information om enhedens position til kajoule-systemet i skyen.
  • Når brugeren har brug for at vide hvor et givent udstyr er, vælges dette i appen og data tilhørende det påmonterede tick hentes frem – fra kajoule-systemet i skyen.

Få en demokonto!

Tonny Christian Greiner

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig