Ansvar, selvstændige opgaver og fleksibilitet er nogle af nøgleordene, når Camilla beskriver sit praktikforløb hos kaastrup|andersen.

Fra første dag fik Camilla tilknyttet en ’Buddy’, ligesom enhver anden ny medarbejder i kaastrup|andersen. Buddy’en hjælper den nyansatte på plads med både det formelle og det sociale – og i Camillas tilfælde sørgede hendes Buddy for at arrangere adskillige besøg hos andre projektledere, der sad hos en række kunder med en bred vifte af projekter. Det gav et godt indblik i projektlederens dagligdag og var en god forberedelse til Camillas opgaver hos kaastrup|andersen.

Tættere på praksis
Jeg bad om at komme lidt tættere på praksis og – vupti – der gik to dage og så blev jeg fast tilknyttet Susanne, som er en af vores senior projektledere, på hendes projekt! Camilla blev hurtigt draget ind i arbejdet og fungerede som assisterende projektleder i næsten 4 måneder.

Blandt opgaverne var udarbejdelse af kommunikationsplan og interessentanalyse, håndtering af risikolog, forberedelse af materiale til styregruppemøde samt referattagning på møder og workshops. Samtidig foregik der en løbende sparring med Susanne.

Camilla fortæller: Det var virkelig spændende for mig at kunne give Susanne sparring.
Jeg oplevede, at jeg kunne bidrage med værdi ved at vi talte om, hvad vi hver især havde taget med os fra møder og workshops. Susanne giver hende ret og fortæller, at Camilla har været et vigtigt aktiv for projektet: Som projektleder har det været en stor hjælp at få kompetent assistance til både konkrete opgaver, opfølgning og løbende sparring.

Camilla og Susanne i samtale

Camilla og Susanne i samtale

Træning af kompetencerne
Forløbet har også budt på både interne opgaver og løbende uddannelse gennem kaastrup|andersens træningspas, hvor vi træner forskellige projektlederkompetencer, for eksempel konflikthåndtering. Camilla deltog også i kaastrup|andersens interne projektlederuddannelse. Jeg har i dén grad suget til mig fra alle de vidt forskellige projektledere i kaastrup|andersen; der er en kæmpe synergieffekt i at have mange forskellige profiler, som er bundet sammen i en stærk, fælles kultur. Det har givet mig et langt mere nuanceret billede af projektledelse.

Camilla har været medbestemmende og har skullet tage ansvar i forhold til indholdet i praktikforløbet. Set fra kaastrup|andersens side skaber dette en win-win situation, som Annemette Lahrmann, HR Manager, siger: kaastrup|andersens tilgang til praktikophold kræver fokus, selvstændighed og gå-på-mod fra den studerende – og det giver den rette person et stort udbytte. For kaastrup|andersen betyder det, at vi med den rette støtte og vejledning til den studerende får udført nogle ekstra – og somme tider centrale – opgaver på en effektiv og ofte nytænkende måde.