Effektiv ledelse sikrer balance mellem eksekvering og udvikling

Skal der skabes fremdrift og resultater i produktudviklingen?

  • Er der behov for produktlanceringer for at bevare markedsandelen eller vinde nye markeder?
  • Skal et produkt opdateres og livsforlænges?
  • Kommer der ændrede myndighedskrav?
  • Åbner ny teknologi nye muligheder?

Jo før, jo bedre
Det er essentielt at minimere time-to-market. Jo før, jo bedre. I mange tilfælde vil det være særdeles afgørende for forretningen at kunne lancere produktet til den planlagte termin. De fleste er utvivlsomt enig om, at dette er en udfordrende opgave.

Indflydelse på forretningen
Produktudviklingsfunktionen er om nogen en projektdrevet afdeling. Det er desuden en afdeling, som har stor indflydelse på forretningsresultaterne. Det er ofte ikke ubetydelige pengebeløb, der er forecastet med i omsætning. Derfor vil det også have særdeles stor finansiel indflydelse, hvis et projekt ikke kan gennemføres på grund af manglende ressourcer.

Styrk udviklingen
Det er en af årsagerne til, at flere kunder benytter muligheden for at geare organisationen. Ved at planlægge med fleksible ressourcer kan der let reguleres op eller ned. Herved kan forretningsresultaterne altid sikres.

kaastrup|andersen stiller projektlederkompetencer til rådighed inden for felterne:

  • Teknisk projektledelse
  • Administrativ projektledelse
  • Porteføljeopdateringer
  • Porteføljeledelse

Står du også over for udfordringer i produktudviklingen, har vi ganske givet gennemført et tilsvarende projekt adskillige gange. Fortæl os lidt om din udfordring, så giver vi dig gerne et par gode råd til, hvordan du kan gribe det an.