Ledelse af forretningskritiske IT-projekter

Vi hjælper kunderne med at levere kritiske it-projekter til tiden og inden for budgettet. Med vores gennemprøvede metoder sikres, at organisationen opnår de maksimale forretningsmæssige fordele og værdier.

Store it-projekter er særdeles udfordrende at levere til tiden og på budget. Ikke desto mindre er de afgørende for en virksomheds strategi. Derfor vil eventuelle problemer på projekterne kunne udrette stor skade. På omkostningssiden alene viser undersøgelser, at der forekommer væsentlige overskridelser på mere end 80 procent af sådanne projekter. For at undgå dette kræver det, at projektgruppen står stærkt på stakeholder management, teknisk ekspertise, udvikling af teams og projektledelse. Vi hjælper kunderne med at sikre, at store it-projekter lykkes samt at vende projekter, der er på vildspor.

kaastrup|andersen har mere end 15 års erfaring med at udvikle, designe og implementere forretningskritiske it-processer. It-processerne går ofte på tværs af funktioner, afdelinger og lande. Derfor kræver det stor dygtighed at lede projektet frem til succesfulde leverancer med de mange faldgruber og forskelligartede interesser, der kan opstå undervejs. I vores tilgang kombinerer vi it med fokus på forretningsmæssig værdi, samt vidensoverførsel til kundens organisation for at sikre forankringen.

Ydelser

 • It-projektledelse af konkrete projekter eller programmer
 • Interim projektledelse. I perioder, hvor der mangler ressourcer til gennemførelsen af it-projekter, eller hvor I midlertidigt mangler kompetencer, kan vi supplere. Vi deltager i projektet på jeres vilkår og rammer, mens vi samtidig bidrager med best practice
 • Bistand til reetablering, opsplitning eller nedlukning af fejlkørte og nødlidende projekter
 • Planlægning og estimering af projekter og programmer
 • Sparring med dine nøgleprojektledere – f.eks. på forretningskritiske projekter
 • Etablering af projektkontorer, -modeller, -skelet og principper for programstyring
 • Prioritering, evaluering og afstemning af projektportefølje i forhold til forretningsstrategi

Alle vores projektledere er som minimum IPMA®- og/eller PRINCE2®-certificerede, og flertallet har mere end 10 års erfaring med projektledelse.

Mangel på ansatte og kompetencer

Alle private og offentlige organisationer oplever perioder, hvor der mangler ressourcer eller kompetencer på it-området. Der kan f.eks. være tale om længerevarende sygdom, ikke-planlagte fratrædelser eller en helt tredje årsag. I de tilfælde er det vigtigt at have adgang til erfarne projektledere, som kender vigtigheden af at gribe projektet, opnå en effektiv gennemførelse og eventuelt sikre en ukompliceret overgang til en ny person.

Cases

 • Projekt- og it-organisationer: Etablering af nye processer i it- og projektorganisationer, dækkende både governance for projekt- og porteføljestyring samt projekteksekveringsprocesser.
 • Produktion: Udvikling og udrulning af it-løsninger til understøttelse af eksisterende eller nye processer inden for produktion.
 • Warehouse Management: Udrulning af Warehouse Management på distributionscentre og produktionssites.
 • Supply Chain: Udvikling og udrulning af it-løsninger til understøttelse af eksisterende eller nye processer inden for Supply Chain, herunder f.eks. øget komponentsporbarhed.
 • Distributionscenter: Etablering af internationalt distributionscenter med centrale moduler som FI, SD og MM, samt EDI for integration med 3. parts logistikleverandører.
 • Leverandørstyring: Implementering af leverandørstyring og it vendor portal til monitorering af performance.
 • Sales & operations planning: One shared plan. Implementering af proces og it-løsning til håndtering af en overordnet global plan til brug i salgs- og produktionsenheder.
 • Service: Etablering af nyt setup i Service after sales og implementering af Call Center. Udrulning og videreudvikling af globalt servicesystem. Etablering af nye serviceprocesser.