Som medarbejder i kaastrup|andersen indgår du i mange forskellige fællesskaber i forhold til at dele viden og udvikle dine kompetencer og evner. Vi nyder godt af videndeling på et generelt og overordnet plan, interne og eksterne kursusforløb, mentor- og buddy-ordninger, specifikke videndeling-grupper og, som noget helt unikt: fokuserede ’Boost’ initiativer på enkeltstående projekter.

Project Boost – den korte version
Et Boost er noget vi i kaastrup|andersen kan vælge at give et projekt, der er særlig vigtigt eller kritisk, enten i faglig eller strategisk forstand. Vi sætter et hold med stærke kompetencer, der støtter op om den projektleder, der kører selve projektet hos kunden. Boost-teamet består typisk af 3-5 personer ud over projektlederen og vi sørger for at matche det samlede sæt kompetencer i teamet med behovet i projektet. Boost-teamet mødes en gang ugentligt og diskuterer udviklingen og giver konkret sparring og hjælp til projektlederen. På den måde sikrer vi, at projektlederen står stærkest muligt i forhold til udfordringer i projektet.

Værdi for kunden
Det siger næsten sig selv, at kunden oplever værdi ved et Boost. Via den kompetente k|a projektleder får kundens projekt gavn af en stor mængde erfaring, perspektiver og støtte, som ikke koster ekstra. Erfaringerne med Boost fortæller os, at kunderne mærker et stort løft til de projekter, der på denne måde får tilført ekstra energi og kraft, der skaber fremdrift i projektet. Det viser os, at vores ideer om, at vi skaber synergi hos kunden ved at dele vores viden, holder vand.

Og for os selv…
Project Boost skaber altså værdi for kunden. Men det skaber også i høj grad værdi for os som medarbejdere i kaastrup|andersen; både når man sidder i en Boost-gruppe og når man står som projektleder på et projekt som modtager et Boost. Projektlederen hos kunden har et helt ’backing-team’, der står klar med støtte og sparring, både på det faglige og på det mentale plan. Der er fast definerede rammer for samarbejdet i gruppen og forløbet er fokuseret på det specifikke projekt. For deltagerne i Boost-gruppen er det en unik mulighed for at bringe sine erfaringer i spil for at hjælpe en kollega til at nå nye højder, løfte det generelle vidensniveau i kaastrup|andersen og, ikke mindst, lære endnu mere om projektledelse i forskellige sammenhænge.

Camilla Vogel

Camilla Vogel

 

”Værdien af at have et topmotiveret hold,

der støtter op om mig som projektleder, er enormt stor

– både på det faglige, men også på det personlige plan.

Boost har hjulpet mig langt i forhold til at skabe kvalitet,

værdi og fremdrift – og sikret,

at jeg har haft bedre forudsætninger for at lykkes i mit projekt!”

 

Project Boost understreger samtidig på fornemste vis vores motto: Bag en k|a’er står en k|a’er!