Vi sætter en ære i at hjælpe hinanden

I kaastrup|andersen ser vi os selv som et stort team, hvor vi hjælper hinanden med stort og småt – på kryds og tværs. Det skaber en helt unik kultur, der også viser sig, når vi arbejder hos kunderne: vi arbejder med og i kulturen på den enkelte arbejdsplads. Vi ser os selv som en ærlig og ligeværdig partner i et samarbejde, hvor vi har en fælles opgave i at udnytte alle ressourcer – tid, penge, kompetencer – på bedst mulig vis, så vi kommer i mål med projekterne.

Hvad er det, der driver os?
Vi er i kaastrup|andersen alle ambitiøse, både på egne, kaastrup|andersens og vores kunders vegne – og det giver os mod til at stille de uudtalte spørgsmål, kaste lys over dunkle områder og handle i den givne situation, så vi sikrer den ønskede fremdrift i projekterne.

Vores ambitioner gør os også til konkurrencemennesker: Vi er optagede af at levere det bedst mulige resultat og det gør også, at vi puffer til hinanden for at sætte barren endnu højere fra gang til gang. Internt i kaastrup|andersen giver det os en intens, lærerig og udviklende kultur og hos kunderne hjælper det os til at lære af – og dele – erfaringer, både egne og andres.

Det handler også om nysgerrighed, både på os selv og vores eget forbedringspotentiale, men i særlig grad på kundens kultur, tanker og måder at gøre tingene på.

Vi oplever, at vores kaastrup|andersen kultur og værdier gør os i stand til at fungere og levere i alle typer organisationer, store som små – og altid med et smil.

Hvis du vil læse mere om vores værdier, så tag et kig her.