Implementering af fremtidens teknologiske og organisatoriske løsninger

Det er en kendsgerning, at alt for mange forandringsprojekter aldrig når i mål eller kun delvist indfrier de resultater, som var målsat. Den primære årsag er, at forandringerne gennemføres og implementeres for langsomt.

Jo længere tid der går, jo større påvirkninger udsættes projekterne for. Det øger risikoen for, at projekterne udvandes, og den indsats, der er investeret, skaber ringe eller ingen værdi for virksomheden.

Ledelse af projekter handler for os om at skabe fremdrift. Det er nemmere sagt end gjort. Dykker vi ned i substansen af at skabe fremdrift stiger kompleksiteten og afhængighederne. Det er i særlig grad interessenterne og samarbejdet mellem dem, der har indflydelse på om projektledelsen kan siges at have skabt succesfuld fremdrift. Derfor er de personlige kompetencer afgørende, såvel som viden og træning af dem. Uden den rette passion og mangelfuld træning, vil sandsynligheden for at opnå fremdrift være forsvindende lille.

Projekter, hvor udfordringen er at implementere ny teknologi, der skaber konkurrencemæssige fordele, er omdrejningspunktet for de projekter vi bidrager til. Derfor er IT, CAPX og R&D velkendte teknologiområder, hvor vi har en stærk interesse i at bidrage til at skabe markante løft i konkurrenceevnen.