Tryghed og overblik, der skaber værdi

Risikostyring er grundlæggende for at sikre succes i et projekt. Risici kan udgøres af mange ting og uanset om man arbejder med projekter, programmer eller hele projektporteføjler, vil der være elementer i omgivelserne, som potentielt kan have stor indflydelse – positiv såvel som negativ – på resultaterne. Kontrol og overblik over risici kræver, at man følger en struktureret, gennemskuelig og dækkende proces.

I kaastrup|andersen arbejder vi indgående med principper og processer for risikostyring for at skabe og sikre værdifuld fremdrift i de projekter, programmer og initiativer vi er en del af. Vores erfaring siger, at den indsats, der lægges i forbindelse med risikostyring er central i forhold til hele projektets eksekvering og, ikke mindst, muligheden for at nå i mål indenfor de fastsatte rammer for kvalitet, tid og omkostninger.

Læs mere om ’Risikostyring’ i vores artikel her