Undgå at udviklingen overhaler jer

En beslutning om at foretage et større initiativ organiseres og bemandes anderledes end et projekt. Nogle kalder det ‘programmer’, andre kalder det store projekter og andre igen bruger ordet ‘forandringsinitiativer’. Uanset navnet er der store investeringer involveret, høj kompleksitet og store risici.

Programmer er tæt knyttede til virksomhedens strategiske tiltag og konkurrenceevne.

Det betyder, at evnen til at omsætte strategiske tiltag til operationelle aktiviteter er i højsædet. Der vil også være mange ledelsesinteressenter involveret, og derfor er vores uvildighed på dette punkt en fordel.
Det faktum, at vi ikke er en del af kundeorganisationen resulterer i et frit og stærkt fokus på at skabe et succesrigt program.

I alle de udfordringer, hvor vi bidrager, måler vi vores vigtigste bidrag i fremdrift. Uden fremdrift er der en overhængende risiko for at udviklingen overhaler projektet. Dette gælder i udtalt grad for programmer. Og sker det, er investeringen i værste fald tabt. I kaastrup|andersen tager vi initiativ og udviser handlekraft for at sikre den fremdrift, der sikrer programmets succes.