Skab værdi med agilitet

Agilitet står højt på dagsordenen i mange organisationer. Brugen af agile metoder og tilgange i udviklingen af nye produkter og services skaber blandt andet mulighed for hyppige leverancer, der har fokus på at dække kundens reelle og øjeblikkelige behov.

Kernen i de agile tilgange er således større kundeinvolvering, løbende prioriteringer og justeringer, teamwork og en transparens i hele projektforløbet – for alle interessenter.

kaastrup|andersen arbejder med agile tilgange i mange sammenhænge: Vores projektledere fungerer for eksempel som Scrum Masters eller Release Train Engineers og spiller ofte en central rolle i organisationer, der står overfor eller er i gang med en transformation fra traditionelle til agile metoder.

Implementeringen af agile metoder sker ikke med et trylleslag, og erfaringerne viser, at der ofte opstår adskillige – og mangeartede – udfordringer undervejs. Det kan både dreje sig om organisatoriske, værktøjsmæssige og procesmæssige bump på vejen, hvor kompetent og professionel (projekt)ledelse kan være med til at skabe fremdrift og succes i de projekter, der berøres af de nye tiltag.

Vi har skrevet en række artikler og indlæg om agilitet. Få blandt andet et indblik i, hvordan en række større danske virksomheder forholder sig til agilitet eller overvej, om agil projektledelse ledelse giver mening for dig.