Leadership & Progress

SKAB FREMDRIFT VIA LEDELSE

Leder og styrer du dine initiativer optimalt?

Grundlaget for fremdrift og værdiskabelse i projekter og strategiske initiativer skabes via ledelse – og den måde virksomheden designer sine styrende processer og understøttende systemer.

Ledelse er central, når virksomheden skal sikre, at udviklings- og/eller optimeringsprojekter har den ønskede retning og skaber de forventede resultater. Det kan for eksempel handle om at sørge for, at en agil transformation sker i rette takt og i passende omfang. Der skal også fokus på de ledelsesmæssige aspekter, når virksomheden skal styre, prioritere og håndtere en portefølje af projekter, så man opnår synergier og sikrer, at virksomhedens strategier og mål opnås.

Ledelsesindsatserne kan med fordel understøttes af IT-systemer til styring og overblik, både i forbindelse med planlægning af projekter og initiativer, men ikke mindst også til kvalitetssikring af datagrundlag og generering af rapportering, der giver et solidt beslutningsgrundlag, som baserer sig på fakta og historiske data.

kaastrup|andersen er en stærk partner, når du skal identificere, hvor de overordnede ledelsesmæssige indsatser skal foretages. Vi har lang erfaring fra meget forskelligartede kunder og brancher. Det giver os et stærkt udgangspunkt, når vi rådgiver om og implementerer løsninger, der giver ledelsen af virksomheden et løft, der gør en forskel.

Vil du vide mere?

Harald Høi Andersen

Director
+45 70 27 77 19
Kontakt mig