Wils A/S har styr på værktøjet

Skab effektivt arbejde med asset tracking

Entreprenørfirmaet Wils A/S har fået styr på deres værktøj med kaastrup|andersens asset tracking-løsning ’kajoule’. Nu kører medarbejderne ikke forgæves efter det værktøj, de har brug for.

* Skær 2/3 af tidsforbruget! En medarbejder i et entreprenørfirma med 100 ansatte som Wils A/S bruger i gennemsnit 12 minutter dagligt på at lede efter værktøj: en omkostning på omkring 1 mio kr om året
* kajoule mindsker spild af værktøj og udstyr - det 'forsvinder' ikke blot
* kajoule kan være med til at sikre, at service og vedligehold af værktøj bliver udført rettidigt

Entreprenørfirmaet Wils A/S oplevede udfordringer i deres opgaver, fordi medarbejderne havde vanskeligheder med at lokalisere det værktøj og udstyr, som de skulle bruge til deres daglige arbejde. Wils A/S så et behov for en digital løsning, der kunne give medarbejderne et enkelt, lettilgængeligt overblik over placeringen af deres udstyr – ved lageret, på byggepladser og i containere rundt omkring. Der var således brug for både ’asset tracking’: at lokalisere værktøjet og ’asset management’: at udnytte aktiverne i virksomheden på optimal vis. Wils A/S indgik i et co-creationforløb med kaastrup|andersen og er nu klar til at løfte deres forretning med en app, som direkte adresserer de daglige udfordringer i byggearbejdet.

Vil du vide mere?

Peter Hindkjær Nedergaard

Sales and Service Technician
+45 70 27 77 19
Kontakt mig
Thomas Wils

"Vi kan allerede nu se, at vores medarbejdere har stor gavn af kajoule. Appen er nem og hurtig at bruge – både brugergrænsefladen og funktionaliteten dækker vores behov helt perfekt."

Thomas Wils
Adm. direktør, Wils A/S

Udfordring

Håndværkerfirmaet Wils A/S har værktøj, trailere og andet udstyr placeret mange forskellige steder – på lageret ved deres hovedkvarter i Silkeborg og på en mængde byggepladser rundt omkring i landet. Når en medarbejder havde brug for et bestemt stykke værktøj eller andet udstyr til at udføre en opgave, kunne det være svært at lokalisere værktøjet, fordi status og placering ikke altid blev rapporteret og opdateret i interne systemer. Det manglende overblik betød, at medarbejderne ofte måtte køre forgæves efter værktøj og bruge tid på at ringe rundt til andre kollegaer for at få hjælp. Wils A/S havde været i gang med at afsøge markedet for asset tracking-løsninger til at lokalisere udstyr, men havde brug for hjælp til at vælge, designe og implementere den optimale løsning.

Håndværktøj

Løsning

Efter afdækning af Wils A/S’ krav til funktionalitet faldt valget på bluetooth-teknologien, som prisbilligt dækker behovene hos entreprenørfirmaet. Selve designet af løsningen skete gennem en co-creation proces, hvor brugere fra Wils A/S arbejdede tæt sammen med kaastrup|andersens softwareudviklere for at skabe både funktionalitet og en brugergrænseflade, som understøtter håndværkernes dagligdag på bedst mulig vis. Udviklingsprocessen foregik agilt med løbende delleverancer, som blev testet af de kommende brugere. Det sikrede, at den færdige asset tracking og asset management-løsning lever op til krav og ønsker til løsningen – og er enkel og hurtig at bruge.

Løsningen består af en app (kajoule) på håndværkernes mobiltelefoner. Her har de adgang til et tydeligt overblik over, hvor alt firmaets udstyr befinder sig og kan se, hvem af deres kollegaer, der sidst har befundet sig i nærheden af udstyret. Appen kajoule indeholder kategorier og søgefunktioner, så det er nemt at finde frem til det ønskede udstyr.

kajoule app

Resultat

Løsningen er tilgængelig for alle medarbejdere i Wils A/S og implementeringen er i gang. Testbrugerne (12 personer) høster allerede fordele af både asset tracking og asset management-funktionaliteten: kajoule reducerer spildtid, gør arbejdet mere effektivt og medarbejderne forstyrrer ikke deres kollegaer med unødige telefonopkald for at lokalisere værktøj og udstyr. Testbrugerne arbejder fortsat i co-creation proces sammen med kaastrup|andersen for at udvikle yderligere funktionalitet. På sigt vil størstedelen af virksomhedens 90-100 mand bruge appen.

Der er store forventninger til de forretningsmæssige perspektiver: Asset tracking og -management-løsningen vil gøre Wils A/S’ arbejdsprocesser mere smidige og sikre, at opgaverne udføres på kortest mulig tid, til gavn for både Wils A/S og for kunden. Samtidig fjerner løsningen en lang række frustrationer og tidsspild i medarbejdernes daglige arbejde – det giver større medarbejdertilfredshed og motivation på arbejdet.

kajoule logo

kajoule tilføjes løbende funktionalitet med udgangspunkt i kundernes behov og brugssituationer - læs mere om løsningen her. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at reducere spildtid og skabe mere effektivitet.

Vil du vide mere?

Peter Hindkjær Nedergaard

Sales and Service Technician
+45 70 27 77 19
Kontakt mig